Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewa (Mokotów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewa (Mokotów) - wyłożenie

  Drukuj
 
Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewa
Treść

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVI/1516/2005 Rady m. st. Warszawy z dnia  8 lipca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewa, obejmującego obszar ograniczony:

- od północy: południowa linia rozgraniczająca al. Wilanowskiej, zachodnia granica korytarza linii metra, południowa i wschodnia granica działki położonej przy al. Wilanowskiej 317 i ponownie południowa linia rozgraniczająca al. Wilanowskiej do granicy zabudowy osiedla „Służew Nad Dolinką”;
- od wschodu i południa: granica zabudowy osiedla „Służew Nad Dolinką” i jej przedłużenie do osi ul. Puławskiej;
- od zachodu: oś ul. Puławskiej do przedłużenia północnej linii rozgraniczającej ul. Niedźwiedzia, północna linia rozgraniczająca tej ulicy i zachodnia granica działek przy ul. Wołodyjowskiego do al. Wilanowskiej.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 września 2011 r. do 20 października  2011 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII , od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 października 2011 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, sala nr 27,  o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2011 r.

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-09-2011
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-10-2011
Zatwierdzający Mikos Marek 05-10-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2012
Liczba odwiedzin: 27768

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe