Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewa (Mokotów) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewa (Mokotów) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu Służewa
Treść

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 809 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVI/1516/2005 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 lipca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa, obejmującego obszar ograniczony:

- od północy: południowa linia rozgraniczająca al. Wilanowskiej, zachodnia granica korytarza linii metra, południowa i wschodnia granica działki położonej przy al. Wilanowskiej 317 i ponownie południowa linia rozgraniczająca al. Wilanowskiej do granicy zabudowy osiedla „Służew Nad Dolinką";
- od wschodu i południa: granica zabudowy osiedla „Służew Nad Dolinką" i jej przedłużenie do osi ul. Puławskiej;
- od zachodu: oś ul. Puławskiej do przedłużenia północnej linii rozgraniczającej ul. Niedźwiedzia, północna linia rozgraniczająca tej ulicy i zachodnia granica działek przy ul. Wołodyjowskiego do al. Wilanowskiej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 czerwca 2012 r. do 23 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 r. w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym Łowicka przy ul. Łowickiej 21 w Dzielnicy Mokotów o godz. 17.00.

Zgodnie z art 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terrninie do dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załączniki

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

tekst projektu planu (pdf, 748 KB) 
rysunek projektu planu (gif, 4,2 MB)
rysunek projektu planu (jpg, 9,1 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko:

tekst prognozy (pdf, 9,7 MB) 
rysunek prognozy (jpg, 9,4 MB)

Zarządzenie Nr 3022/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 lipca 2012r.

Zarządzenie 3022/2012 (26KB)

ogloszenie (28KB)

 

 

Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - formularz uwagi
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 18-06-2012
Aktualizujący Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-08-2012
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-08-2012
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2012
Liczba odwiedzin: 5494
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe