Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” (Targówek) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” (Targówek) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)  oraz uchwały Rady m. st. Warszawy Nr LXXII/1865/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, którego granice wyznaczają:

 • od północy: północna linia rozgraniczająca ulicy Handlowej,
 • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Handlowej oraz wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Myszkowskiej,
 • od południa: południowa linia rozgraniczająca ulicy Tykocińskiej oraz południowa  linia rozgraniczająca ulicy Ossowskiego,
 • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Ossowskiego oraz zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Handlowej.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 7 marca do 6 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Kondratowicza 20, o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (z zaznaczeniem „Uwaga do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”),
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2016 r.

Niezależnie od powyższego, procedurze zbierania uwag towarzyszą konsultacje społeczne. Więcej informacji pod adresem www.konsultacje.um.warszawa.pl

----------------

Informacja o dyżurach projektanta

Dyżur autora projektu planu:

 • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego: ul. Marszałkowska 77/79
  • czwartki: 10, 17, 24 i 31 marca 2016 r. w godz. 10:00-14:00
 • w Teatrze Rampa – dyżur z makietą projektu:
  • wtorki: 15, 22, 29 marca i 5 kwietnia 2016 r. w godz. 12:00-16:00
  • w sobotę 2 kwietnia 2016 r. w godz. 11:00-17:00
Data ogłoszenia:
22-02-2016
Data wprowadzenia:  16-02-2016
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-02-2016
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-03-2016
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-03-2016
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-03-2016
Liczba odwiedzin: 2413

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe