Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej (Śródmieście) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej (Śródmieście) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.), w związku z uchwałą LXI/1671/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna granica działki nr ew. 1/4 z obrębu 5-03-07 (w trakcie oś ul. Królewskiej) od południowo-wschodniego narożnika działki nr ew. 31/3 z obrębu 5-03-07 do przecięcia z północną granicą działki nr ew. 1/4 z obrębu 5-03-07;
  • od wschodu: zachodnia granica działki nr ew. 26 z obrębu 5-03-07, zachodnia granica działki nr ew. 98 z obrębu 5-03-07, zachodnia i południowa granica działki nr ew. 13 z obrębu 5-03-11, zachodnia granica działki nr ew. 130 z obrębu 5-04-07, zachodnia granica działki nr ew. 1 z obrębu 5-06-01, północna i wschodnia granica działki nr ew. 2 z obrębu 5-06-01, wschodnia granica działki nr ew. 14/2 z obrębu 5-06-01 oraz wschodnia granica działki nr ew. 14/3 z obrębu 5-06-01, część wschodniej granicy działki nr ew. 102 z obrębu 5-06-05;
  • od południa: część południowej granicy działki nr ew. 102 z obrębu 5-06-05, południowa i zachodnia granica działki nr ew. 3 z obrębu 5-06-05, północna granica działki nr 2 z obrębu 5-06-05, północna granica działki nr ew. 92/1 z obrębu 5-05-04, północna granica działki nr ew. 84 z obrębu 5-05-04, zachodnia granica działki nr ew. 83 z obrębu 5-05-04, południowa granica działki nr ew. 138 z obrębu 5-05-02, południowa granica działki nr ew. 81 z obrębu 5-05-02 do wschodniej granicy działki nr ew. 1 z obrębu 5-05-04, wschodnia i południowa granica działki nr ew. 1 z obrębu 5-05-04;
  • od zachodu: zachodnia granica działki nr ew. 1 z obrębu 5-05-04, wschodnia granica działki nr ew. 2/2 z obrębu 5-05-02 wraz ze wschodnią granicą działki nr ew. 2/1 z obrębu 5-05-02, aż do północno- zachodniego narożnika działki nr ew. 26 z obrębu 5-05-02 i linia łącząca ten narożnik z południowo-wschodnim narożnikiem działki nr ew. 47 z obrębu 5-05-01, część południowej granicy działki nr ew. 47 z obrębu 5-05-01, południowa i zachodnia granica działki nr ew. 46/2 z obrębu 5-05-01, zachodnia granica działki 46/1 z obrębu 5-05-01 oraz przedłużenie zachodniej granicy działki nr ew. 46/1 z obrębu 5-05-01 do jej przecięcia z przedłużeniem północnej granicy działki nr ew. 99 z obrębu 5-03-10, linia będąca przedłużeniem północnej granicy działki nr ew. 99 z obrębu 5-03-10, wschodnia granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie PKiN uchwalonego Uchwałą Nr XCIV/2749/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010 roku oraz wschodnia granica działki nr ew. 44/8 z obrębu 5-03-07,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 listopada 2015 r. do 16 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro IV, sala  im. Rudniewa.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2016 r.

---------------------

Informacja o dyżurach projektanta

Dyżury projektanta w miejscu wyłożenia projektu planu - w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców:

wtorek 9.00 - 15.00,
czwartek 10.00 - 16.00.

---------------------

Informacja o przedłużeniu terminu składania uwag

Opublikowano ogłoszenie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej (Śródmieście) - przedłużenie terminu składania uwag.

Przedłużony nieprzekraczalny termin składania uwag ustalono do dnia 26 stycznia 2016 r.

 

Data ogłoszenia:
06-11-2015
Data wprowadzenia:  06-11-2015
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-11-2015
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-12-2015
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-12-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-12-2015
Liczba odwiedzin: 7820
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe