Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea (Włochy) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea (Włochy) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2016 poz. 778 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr LXII/1898/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar:

  • od północy: północna granica działki ew. nr 53/19 z obrębu 20831 i działek ew. nr 1/20, 13/1, 13/3 z obrębu 20701 i przedłużenie działki ew. nr 13/3 do wschodniej granicy działki ew. nr 1/7 z obrębu 20702,
  • od wschodu: wschodnia granica działek ew. nr 1/7, 1/6, wschodnia i południowa granica działki ew. nr 32/1, wschodnia i południowa granica działki ew. nr 1/5 z obrębu 20702, następnie wschodnia granica działki ew. nr 25 z obrębu 20701, wschodnia granica działki ew. nr 10 z obrębu 20703, dalej północna i wschodnia granica działki ew. nr 4 z obrębu 20704 (wzdłuż ulicy Jutrzenki), północna granica działek ew. nr 23/1, 23/2, 26/1, 26/2, 94 z obrębu 20704, przedłużenie działki ew. nr 94 do wschodniej granicy działki ew. nr 48 z obrębu 20704, następnie wschodnia granica działki ew. nr 48 z obrębu 20704 (wzdłuż ulicy Perlonowej), północna granica działki ew. nr 3 z obrębu 20704 do przedłużenia wschodniej granicy działki ew. nr 61/2 z obrębu 20710, wschodnia granica działek ew. nr 61/2, 61/1 z obrębu 20710, wschodnia granica działki ew. nr 43/9 z obrębu 20709, północna i wschodnia granica działki ew. nr 61/3 z obrębu 20710, wschodnia granica działek ew. nr 73/1, 73/2, 73/1, 73/4 z obrębu 20713, południowa granica działki ew. nr 73/4 z obrębu 20713, wschodnia i południowa granica działki ew. nr 1/5 z obrębu 20715;
  • od południa: południowa granica działek ew. nr 1/5, 1/4, 3/1 z obrębu 20715 (wzdłuż ulicy Szyszkowej), przedłużenie granicy działki ew. nr 3/1 na wysokości południowej linii rozgraniczającej ul. Szyszkowej do zachodniej granicy działki ewidencyjnej 2 z obrębu 20715,  następnie zachodnia granica działek ew. nr 2 i 1/1 z obrębu 20715, zachodnia granica działek ew. nr 73/2, 73/1, 34 z obrębu 20709, południowa granica działki ew. nr 48 z obrębu 20708, zachodnia granica działek ew. nr 48, 47, 46/3 z obrębu 20708, dalej południowa granica działek ew. nr 41/23, 41/22, 41/20, 41/29, 41/28, 41/25, 41/24, 41/17, 11/2 z obrębu 20708, (granica Miasta Stołecznego Warszawy),
  • od zachodu: zachodnia granica działki ew. nr 11/2 z obrębu 20708, zachodnia granica działek ew. nr 39/1, 10, 41/4, 2/5, 2/4 z obrębu 20703, zachodnia granica działek ew. nr 5, 1/11 z obrębu 20701 i dalej działki ew. nr 53/11, 48/4, z obrębu 20831 (granica miasta stołecznego Warszawy i granica Dzielnicy Włochy, wzdłuż ulicy Badylarskiej) do północnej granicy działki ew. nr 63/1 z obrębu 20831, północna granica działki ew. nr 63/1 z obrębu 20831 dalej zachodnia linia rozgraniczająca Al. Jerozolimskich

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędzie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, Al. Krakowska 257 na II piętrze w sali nr 205, o godz. 16.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, z dopiskiem: m.p.z.p. Salomea, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2017 roku.

---------------------

Informacja o dyżurach projektantów

Dyżury projektanta planu odbędą się w dniach:

  • 20, 22, 27 i 29 grudnia 2016 roku
  • 3, 5, 10, 12, 17, 19 i 24 stycznia 2017 roku

w godz. 13.00 - 16.00.

Kontakt z komórką odpowiedzialną za prowadzenie sprawy: tel. 22 443 74 41, 22 443 74 36.

Data ogłoszenia:
07-12-2016
Data wprowadzenia:  02-12-2016
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-12-2016
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-12-2016
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-12-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-12-2016
Liczba odwiedzin: 3603
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe