Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek (Targówek) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek (Targówek) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XCIV/2424/2014 z dnia 6 listopada 2014 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek, obejmującego obszar którego granice wyznaczają:

  • od północy: działki ewidencyjne w obrębie 4-08-05, w tym: północne granice dz. ew. nr 38/2 i 38/4, linia łącząca północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 38/4 z południowo-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 28/14, południowa granica dz. ew. nr 28/14 oraz linia łącząca jej południowo-wschodni narożnik z północno-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 39 oraz północna granica dz. ew. nr 39 i jej przedłużenie do wschodniej granicy Kanału Bródnowskiego; wschodnia granica Kanału Bródnowskiego, linia łącząca południowy narożnik dz. ew. nr 1/47 z zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 1/22 w obrębie 4-09-03; północna linia rozgraniczająca ulicy Kondratowicza, granice Parku Leśnego Bródno;
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Kleopatry oraz jej przedłużenie, północna linia rozgraniczająca ul. Penelopy, prosta wyznaczona przez wschodnie granice dz. ew. nr 31/16, 31/17, 31/18, 39/19 i 34/4 z obrębu 4-09-06 i jej przedłużenie do północnej linii rozgraniczającej ul Kanałowej;
  • od południa: północna linia rozgraniczająca ul. Kanałowej i jej przedłużenie do granicy obrębu 4-09-12, południowe granice działek ewidencyjnych z obrębu 4-09-12 w tym: dz. ew. nr 1/3 i 3/23 oraz przedłużenie do zachodniej granicy Kanału Bródnowskiego, wschodnie i południowe granice działek ewidencyjnych z obrębu 4-09-12 w tym: dz. ew. nr 15 i 1/5 oraz wschodnia granica dz. ew. nr 1/6, prosta wyznaczona przez przedłużenie oraz południową linię rozgraniczającą ul. Simona Bolivara;
  • od zachodu: prosta wyznaczona przez przedłużenie oraz zachodnie granice działek 75 i 73, i północna granica dz. ew. nr 74 z obrębu 4-08-15, linia wyznaczona przez przedłużenie oraz zachodnią granicę dz. ew. 38/2 z obrębu 4-08-05,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. L. Kondratowicza 22, sala konferencyjna, o godz. 17.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2016 r.

---------------

Informacja o dyżurach projektantów

Dyżury projektanta planu: w środy w godz. 12.30 - 14.30.

Możliwe również spotkanie w innym terminie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, tel. 22 44 323 36.

Data ogłoszenia:
13-07-2016
Data wprowadzenia:  13-07-2016
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-07-2016
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-07-2016
Zatwierdzający Marek Łapiński 01-08-2016
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-08-2016
Liczba odwiedzin: 1409
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe