Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa (Włochy) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa (Włochy) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m. st. Warszawy Uchwały Nr XCIII/2741/2010 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa, obejmujący obszar, którego granice wyznaczają:

  • od północy: granica dzielnicy Włochy (północna granica obrębów; 2-04-01, 2-05-02, 2-05-01, 2-07-21);
  • od zachodu: zachodnia granica działki ew. nr 35/4,  35/5, 44/1, 40, 39, 38, 44/2, 44/3 z obrębu 2-07-21; zachodnia granica działki ew. nr 102 z obrębu 2-07-20 i zachodnia granica działki ew. nr 3 z obrębu 2-07-02,
  • od południa: ulica Krakowiaków (południowa granica obrębów; 2-05-03, 2-05-04, 2-05-05, 2-05-06)  wschodnia granica działki 111 z obrębu 2-05-07, południowa granica działki 138/4 z obrębu 2-05-07  i jej przedłużenie, południowa granica działki ew. nr 39/6 z obrębu 2-06-02,
  • od wschodu: wschodnia granica działek ew. nr 39/6, 39/5, 39/2, 39/1 z obrębu 2-06-02, wschodnia granica działek ew. nr 238/35, 238/34, 238/39 z obrębu 2-04-06, południowa granica działek ew. nr: 114, 115, 116, 117, 118, 78/10 z obrębu 2-04-06, wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Sabały (wschodnia granica działek ew. nr:  78/26, 78/4, 78/3, 78/10, 78/27, 78/10, 125, 78/10, 78/31, 78/10, 237/6 z obrębu 2-04-06 i jej przedłużenie do wschodnio południowego narożnika działki 16/25, wschodnia granica działek ew. nr 16/25, 16/3, 16/23, 16/22, 16/20, 16/18, 16/16, 16/14, 16/12, 16/10, 16/8, 16/7, 16/4 z obrębu 2-04-03), dalej północna granica działki ew. nr 16/4 i jej przedłużenie do południowej granicy działki 4/6 z obrębu 2-04-02, wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Strubiczów (północna granica działki 8/2 z obrębu 2-04-02, wschodnia granica działki ew. nr 5/2, 5/1 z obrębu 2-04-02) i jej przedłużenie, północna linia rozgraniczająca ulicy 1 Sierpnia (północna granica działki ew. nr 37/1 z obrębu 2-04-01), wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Al. Krakowskiej (wschodnia granica działki ew. nr 14/2 z obrębu 2-04-01).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, PKiN, plac Defilad 1, piętro XIII, pokój 1349, 00-901 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do m.p.z.p. obszaru Rakowa”) w terminie do 7 maja 2012 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Data ogłoszenia:
30-03-2012
Data wprowadzenia:  30-03-2012
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-03-2012
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-03-2012
Zatwierdzający Marek Mikos 02-04-2012
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-04-2012
Liczba odwiedzin: 6268
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe