Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego (Śródmieście) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego (Śródmieście) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu Powiśla Południowego

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały nr LXVI/2060/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego obejmującego obszar, którego granice wyznaczają:

 • od północy: obręb 5-04-08, północna granica działki nr 128  i jej przedłużenie w kierunku wschodnim do granicy obrębu 5-04-08 oraz w kierunku zachodnim do granicy działki nr 106/2, dalej północna granica działki 106/2, północna granica działki nr 18 oraz jej przedłużenie do granicy działki nr 103 z obrębu 5-04-07;
 • od zachodu: obręb 5-04-07, zachodnia granica działki 103 w kierunku południowym do działki 4/1 z obrębu 5-06-02, obręb 5-04-02, zachodnia granica działki 4/1, zachodnia granica działki 4/2 do narożnika działki 27/1 z obrębu 5-06-01, obręb 5-06-01, zachodnia granica działki 27/1, zachodnia granica działki 27/2 do działki nr 81 z obrębu 5-06-05, obręb 5-06-05, zachodnia granica działki nr 81 do działki nr 30 z obrębu 5-06-09, obręb 5-06-09, zachodnia granica działki nr 30;
 • od południa: obręb 5-06-09, od południowo-zachodniego narożnika działki
  nr 30- północna granica działki nr 81/1 ( w trakcie północna granica działki 81/3),
  aż do południowego narożnika działki nr 49/2, dalej południowa granica działki 49/2 i jej przedłużenie do wschodniej granicy działki nr 1 z obrębu 5-06-07;
 • od wschodu: obręb 5-06-07, wschodnia granica działki nr 1 w kierunku północnym, aż do granicy działki 23/2 z obrębu 5-06-03,
  obręb  5-06-03, południowa granica działki 23/2, 23/1, 22/1 i 22/2
  obręb 5-06-03, wschodnia granica działki nr 22/2, aż do działki nr 135 z obrębu 5-04-08, obręb 5-04-08, wschodnia granica działki nr 135, do przedłużenia w kierunku wschodnim działki nr 128 z obrębu 5-04-08

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego przy ul. Myśliwieckiej 6, w auli na I piętrze o godz. 18:00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (z zaznaczeniem: Uwaga do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2018 r.

-----------

Dyżury projektantów planu:
poniedziałek, piątek
w godz. 13:00-16:00

 

Data ogłoszenia:
26-10-2017
Data wprowadzenia:  26-10-2017
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-10-2017
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-11-2017
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-11-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-11-2017
Liczba odwiedzin: 3457
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe