Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Praskiego (Praga-Północ) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Praskiego (Praga-Północ) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Praskiego

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm., w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LVI/1508/2005 z dnia 8 lipca 2005 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Praskiego

zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Praskiego obejmującego obszar wyznaczony przez:

  • od północnego wschodu: południowa linia rozgraniczająca ulicy Targowej na odcinku od ulicy Okrzei do ulicy Sprzecznej, wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Sprzecznej do ulicy Zamoyskiego;
  • od południowego wschodu: granica dzielnic: Praga Południe i Praga Północ wzdłuż linii kolejowej, na odcinku ulicy Zamoyskiego do granicy dzielnic Praga Północ i Śródmieście na rzece Wiśle;
  • od południowego zachodu: granica dzielnic Praga Północ i Śródmieście na rzece Wiśle od mostu Średnicowego do przedłużenia południowej linii rozgraniczającej ulicy Okrzei;
  • od północnego zachodu: południowa linia rozgraniczająca ulicy Okrzei.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

od 30 marca 2015 r. do 29 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, IV piętro, sala Rudniewa, o godz. 16.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 20 maja 2015 r.

---------------

Informacja o dyżurach projektanta planu
  • w poniedziałki: 30 marca, 13 kwietnia, 20 kwietnia, 27 kwietnia
  • we środy: 8 kwietnia, 15 kwietnia, 22 kwietnia, 29 kwietnia
  • w czwartki: 9 kwietnia, 16 kwietnia, 23 kwietnia

od godziny 9.00 do godziny 14.00.

Data ogłoszenia:
12-03-2015
Data wprowadzenia:  12-03-2015
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-03-2015
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-03-2015
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-03-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-03-2015
Liczba odwiedzin: 4783
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe