Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna (Bielany) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna (Bielany) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz uchwały
Rady m. st. Warszawy Nr LXXXV/2210/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna
, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna, którego granice wyznaczają:

 • od północy - linia prostopadła do zachodniej granicy działki ewid. nr 166 z obrębu 7-05-13 łącząca tą granicę z narożnikiem działki ewid. nr 27/1 z obrębu 7-05-14 , północno - wschodnia granica działek ewid. nr 27/1 i 27/2 z obrębu 7-05-14 do wschodniego narożnika działki ewid. nr 27/2 z obrębu 7-05-14;
 • od wschodu - południowo-wschodnia granica działki ewid. nr 27/2 z obrębu 7-05-14, południowo - wschodnia granica działek ewid. nr: 2/2, 24, 5/14, 5/12 i 5/21 z obrębu 7-05-15;
 • od południa - południowo-zachodnia granica działek ewid. nr.: 5/20,  5/21, 5/13, 5/7,  19/2, 18, 5/6, 5/5, 1 z obrębu 7-05-15, południowo-zachodnia granica działki ewid. nr 166 z obrębu 7-05-13 do styku z zachodnią jej granicą;
 • od zachodu - zachodnia granica działki ewid. nr 166 z obrębu 7-05-13 od styku z granicą działki ewid. nr 165 z obrębu 7-05-13 do styku z linią prostopadłą do zachodniej granicy działki ewid. nr 166 z obrębu 7-05-13 łączącą tą granicę z narożnikiem działki ewid. nr 27/1 z obrębu 7-05-14,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 26 czerwca do 8 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Żeromskiego 29, o godz. 16:30 w sali widowiskowej (wejście od ul. Jarzębskiego).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (z zaznaczeniem: Uwaga do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2017 r.

---------------------

Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektantów planu odbywać się będą:

 • w miejscu wyłożenia planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej : 
  • we wtorki: 27 czerwca, 4, 18, 25 lipca oraz 1 i 8 sierpnia - od godz. 8.00 do 12.00
  • w czwartki: 29 czerwca, 6, 20, 27 lipca oraz 3 sierpnia - od godz. 11.30 do 15.30 (od 27.06 do 8.08 włącznie)
 • w Urzędzie Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29
  • w sobotę 1 lipca w godz. 10.00 - 14.00 we foyer sali widowiskowej urzędu - wejście od ul. Jarzębskiego.
    
Data ogłoszenia:
14-06-2017
Data wprowadzenia:  14-06-2017
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-06-2017
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 28-06-2017
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 28-06-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-06-2017
Liczba odwiedzin: 964
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt