Kanał Wyżej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania

Treść
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego
otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem
Na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały Nr XCIV/2422/2014 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem, którego granice wyznaczają:
od północy: fragment zachodniej i północnej granicy obrębu 1-05-46 na odcinku od styku ze wschodnią granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Wschodniego Niskiego uchwalonego uchwałą Nr 883 Rady Gminy Warszawa – Wilanów z dnia 12 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 289 poz. 7601) do przecięcia z północną granicą działki ew. nr 17 z obrębu 1-05-35, następnie północna granica tej działki oraz zachodnia i północna granica działki ew. nr 16 z obrębu 1-05-35 do styku ze wschodnią granicą obrębu 1-05-35 i z tego punktu odcinek prostopadły do wschodniej granicy działki ew. nr 4/2 z obrębu 1-06-11; od wschodu: wschodnia granica działki ew. nr  4/2 z obrębu 1-06-11 i działki ew. nr 1 z obrębu 1-06-13 do południowej granicy działki ew. nr 21/6 z obrębu 1-06-13, następnie zachodnia granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zawad i Kępy Zawadowskiej uchwalonego uchwałą Nr 749 Rady Gminy Warszawa – Wilanów z dnia 27 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 259 poz. 6662) do południowo-wschodniej granicy działki ew. nr 1 z obrębu 1-06-29; od południa: południowo-wschodnia granica działki ew. nr 1 z obrębu 1-06-29 i południowa granica działki ew. nr 1 z obrębu 1-06-28 do wschodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Powsinek uchwalonego uchwałą Nr 92 Rady Gminy Warszawa – Wilanów z dnia 25 maja 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 62 poz. 2107), następnie fragment wschodniej i północna granica tego planu do zachodniej granicy działki ew. nr 5/2 z obrębu 1-05-53; od zachodu: zachodnie granice działek ew. nr 5/2, 5/1, 5/4, 27, 2/6 z obrębu 1-05-53 oraz zachodnie granice działek ew. nr 25, 24/4, 20 i ponownie 24/4, 21/2, 21/4 z obrębu 1-05-52 do styku z linią będącą przedłużeniem północnej granicy działki ew. nr 7/29 z obrębu 1-05-50, następnie linia będąca przedłużeniem północnej granicy działki ew. nr 7/29 z obrębu 1-05-50, w kierunku zachodnim, do wschodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Wysokiego i Wilanowa Niskiego Zachodniego uchwalonego uchwałą Nr 901 Rady Gminy Warszawa – Wilanów z dnia 8 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 296 poz. 7763) i fragment wschodniej granicy tego planu do zachodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Wschodniego Niskiego, następnie fragment zachodniej granicy, a także południowa i wschodnia granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Wschodniego Niskiego do styku z zachodnią granicą obrębu 1-05-46.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski do planu należy składać na piśmie, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem”) w terminie do 3 marca 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 


Załączniki
ogłoszenie (pdf, 559 KB) 
mapka z zasięgiem planu (pdf, 577 KB)
 
Składanie wniosków do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- formularz wniosku do wydrukowania i wypełnienia odręcznie
- formularz wniosku do wypełnienia w komputerze i wydrukowania


Data ogłoszenia
2016-01-20

Data wprowadzenia:  20-01-2016

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Powsin w rejonie ul. Czekoladowej (Wilanów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicy pętli tramwajowej Banacha (Ochota) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 (Śródmieście) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Księżnej Anny (Targówek)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej (Białołęka)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga (Praga Północ, Targówek) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej (Ursynów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc cz.IIA (Mokotów) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag po sprostowaniu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Narodowego (Praga Południe) - sprostowanie do wykazu uwag
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej (Wawer) - zmiana sposobu rozpatrzenia uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki (Mokotów) - ponowne wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowej Pragi II (Praga - Północ) - podsumowanie i uzasadnienie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki - część wschodnia (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej (Wola) - wykaz uwag

Wersja standardowa