Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego
otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem

Na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały Nr XCIV/2422/2014 z dnia 6.11.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem, którego granice wyznaczają:

  • od północy: fragment zachodniej i północnej granicy obrębu 1-05-46 na odcinku od styku ze wschodnią granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Wschodniego Niskiego uchwalonego uchwałą Nr 883 Rady Gminy Warszawa – Wilanów z dnia 12 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 289 poz. 7601) do przecięcia z północną granicą działki ew. nr 17 z obrębu 1-05-35, następnie północna granica tej działki oraz zachodnia i północna granica działki ew. nr 16 z obrębu 1-05-35 do styku ze wschodnią granicą obrębu 1-05-35 i z tego punktu odcinek prostopadły do wschodniej granicy działki ew. nr 4/2 z obrębu 1-06-11;
  • od wschodu: wschodnia granica działki ew. nr  4/2 z obrębu 1-06-11 i działki ew. nr 1 z obrębu 1-06-13 do południowej granicy działki ew. nr 21/6 z obrębu 1-06-13, następnie zachodnia granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zawad i Kępy Zawadowskiej uchwalonego uchwałą Nr 749 Rady Gminy Warszawa – Wilanów z dnia 27 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 259 poz. 6662) do południowo-wschodniej granicy działki ew. nr 1 z obrębu 1-06-29;
  • od południa: południowo-wschodnia granica działki ew. nr 1 z obrębu 1-06-29 i południowa granica działki ew. nr 1 z obrębu 1-06-28 do wschodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Powsinek uchwalonego uchwałą Nr 92 Rady Gminy Warszawa – Wilanów z dnia 25 maja 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 62 poz. 2107), następnie fragment wschodniej i północna granica tego planu do zachodniej granicy działki ew. nr 5/2 z obrębu 1-05-53;
  • od zachodu: zachodnie granice działek ew. nr 5/2, 5/1, 5/4, 27, 2/6 z obrębu 1-05-53 oraz zachodnie granice działek ew. nr 25, 24/4, 20 i ponownie 24/4, 21/2, 21/4 z obrębu 1-05-52 do styku z linią będącą przedłużeniem północnej granicy działki ew. nr 7/29 z obrębu 1-05-50, następnie linia będąca przedłużeniem północnej granicy działki ew. nr 7/29 z obrębu 1-05-50, w kierunku zachodnim, do wschodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Wysokiego i Wilanowa Niskiego Zachodniego uchwalonego uchwałą Nr 901 Rady Gminy Warszawa – Wilanów z dnia 8 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 296 poz. 7763) i fragment wschodniej granicy tego planu do zachodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Wschodniego Niskiego, następnie fragment zachodniej granicy, a także południowa i wschodnia granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Wschodniego Niskiego do styku z zachodnią granicą obrębu 1-05-46.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski do planu należy składać na piśmie, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem”) w terminie do 3 marca 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


 

Data ogłoszenia:
20-01-2016
Data wprowadzenia:  20-01-2016
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 20-01-2016
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 20-01-2016
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 20-01-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-01-2016
Liczba odwiedzin: 1819
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe