Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ostrobramskiej (Praga-Południe) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ostrobramskiej (Praga-Południe) - wyłożenie

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ostrobramskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm.), w związku z uchwałą Rady miasta stołecznego Warszawy nr XXXVI/894/2012 z dnia 17 maja 2012r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ostrobramskiej, a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ostrobramskiej obejmującego obszar wyznaczony przez:

  • od północy: oś ulicy Ostrobramskiej od przecięcia z linią prostopadłą do osi ul. Ostrobramskiej w punkcie zbiegu granic dz. ew. nr 6, 8 i 14 z obrębu 3-05-20 do przecięcia ze wschodnią granicą dzielnicy Praga Południe;
  • od wschodu: wschodnia granica dzielnicy Praga Południe od przecięcia z osią ul. Ostrobramskiej do północno-wschodniej granicy obrębu 3-06-07;
  • od południa: północno-wschodnia granica obrębu 3-06-07 od wschodniej granicy dzielnicy Praga-Południe do przecięcia z osią ul. Nowaka-Jeziorańskiego, oś ul. Nowaka-Jeziorańskiego do przecięcia z przedłużeniem linii wschodniej granicy dz. ew. nr 7 z obrębu 3-05-21;
  • od zachodu: przedłużenie linii wschodniej granicy dz. ew. nr 7 z obrębu 3-05-21 od osi ul. Nowaka-Jeziorańskiego, wschodnia granica dz. ew. nr 7 z obrębu 3-05-21, zachodnia, południowo-zachodnia granica dz. ew. nr 57 z obrębu 3-05-26, południowo-zachodnia granica dz. ew. nr 47 z obrębu 3-05-26 do przecięcia z południowo-wschodnią granicą dz. ew. nr 12/3 z obrębu 3-05-26, południowo-wschodnia i południowo-zachodnia granica dz. ew. nr 12/3 z obrębu 3-05-26, południowo-zachodnia granica dz. ew. nr 12/4 i 11/2 z obrębu 3-05-26, południowo-zachodnie granice dz. ew. nr 18/4 i 18/3 z obrębu 3-05-20, linia prostopadła do osi ul. Poligonowej od zbiegu granic dz. ew. nr 18/2, 18/3 i 14 z obrębu 3-05-20 do przecięcia z północno-zachodnią granicą dz. ew. nr 14 z obrębu 3-05-20, północno-zachodnia granica dz. ew. nr 14 z obrębu 3-05-20, linia prostopadła do osi ul. Ostrobramskiej od punktu zbiegu granic dz. ew. nr 6, 8 i 14 z obrębu 3-05-20 do przecięcia z osią ul. Ostrobramskiej.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

od 3 marca 2016 r. do 4 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się dnia 7 marca 2016 r. (poniedziałek), o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 312, ul. Umińskiego 12, sala gimnastyczna. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 5 maja 2016 r.

Data ogłoszenia:
09-02-2016
Data wprowadzenia:  16-02-2016
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-02-2016
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-03-2016
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-03-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-03-2016
Liczba odwiedzin: 5864
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe