Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich (Ursus) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich (Ursus) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich
Treść

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 810/2011
Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16.05.2011 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2011 r.

Prezydent
st. Warszawy

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.) oraz uchwały Rady m. st. Warszawy nr LXXXIII/ 2766 /2006 z dnia 19 października 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich, obejmującego obszar:
- od północy: granica m.st. Warszawy oraz południowa granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Mory, Karolin, Glinianki Sznajdra" (Dz. Urz. Woj. Maz. z 18.05.2002 r. Nr 129 poz. 2926),
- od wschodu: granica pomiędzy Dzielnicami Ursus i Włochy m.st. Warszawy biegnąca równolegle do ul. Świerszcza,
- od południa: linia wyznaczona południowymi granicami obrębów 2-09-09 i 2-09-08 wzdłuż ulic Traktorzystów i Orląt Lwowskich do przedłużenia zach. granicy działki nr 68 z obrębu 2-09-07,
- od zachodu: linia wyznaczona zachodnią granicą działki nr 68 z obrębu 2-09-07 biegnąca w kierunku północnym wzdłuż ul. Mariana Falskiego do południowej granicy działki nr 29/2 z obrębu 2-09-07 zlokalizowanej po północnej stronie ul. Czechowicza, linia wyznaczona południową granicą działki nr 29/2 z obrębu 2-09-07 biegnąca w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Czechowicza do zachodniej granicy działki nr 110 z tego samego obrębu, linia wyznaczona zachodnimi granicami działek nr 110, 111, 104 i 10/2 z tego obrębu biegnąca w kierunku północnym do południowej linii rozgraniczającej ul. Władysława Jagiełły, południowa linia rozgraniczająca ul. Władysława Jagiełły i ul. Warszawskiej do przedłużenia zachodniej granicy działki nr 14 z obrębu 2-09-05 w ul. Śmigielskiej, linia wyznaczona zachodnią granicą tej działki biegnąca wzdłuż ul. Śmigielskiej do południowej granicy działki nr 7 z obrębu 2-09-05 położonej po południowej stronie ul. Elżbiety Rakuszanki, południowa i fragment zachodniej granicy tej działki do przedłużenia południowej granicy działki nr 59/5 z obrębu 2-09-03 położonej przy ul. Henryka Pobożnego, linia wyznaczona wschodnią granicą tej działki biegnąca w kierunku północnym wzdłuż ul. Orłów Piastowskich do południowej granicy działki 40/3 z obrębu 2-09-03 w ul. Czerwona Droga, południowa granica tej działki oraz jej przedłużenie do zachodniej granicy działki nr 51 z obrębu 2-09-03 w ul. Wincentego Kadłubka, linia wyznaczona zachodnią granicą tej działki oraz działki 92 z obrębu 2-09-02 biegnąca w kierunku północnym wzdłuż ul. Wincentego Kadłubka do granicy m.st. Warszawy

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 maja 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII w holu, od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 czerwca 2011 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, pok. 2018, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIII pok. 1349, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2011 r.

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-05-2011
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-05-2011
Zatwierdzający Marek Łapiński 31-05-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2012
Liczba odwiedzin: 9557

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe