Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan (Wola) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan (Wola) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr XIV/234/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/368/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan, którego granice przebiegają:

  • od północy: osią ulic: Wolskiej i Kasprzaka na odcinku od granicy dzielnic Woli i Bemowa do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Ordona,
  • od wschodu: wschodnią linią rozgraniczającą ul. Ordona od skrzyżowania z osią
    ul.Kasprzaka do styku z północną granicą działki ewid. nr 29/7 z obrębu 6-05-05, północną granicą działki ewid. nr 29/7 z obrębu 6-05-05, północną i wschodnią granicą działki ewid. nr 29/6 z obrębu 6-05-05 i jej przedłużeniem do styku z południową granicą działki ewid. nr 30 z obrębu 6-05-05, południową granicą działki ewid. nr 30 z obrębu 6-05-05, linia łącząca najbardziej na południowy zachód wysunięty narożnik działki ewid. nr 30 z obrębu 6-05-05 z północno wschodnim narożnikiem działki ewid. nr 22/4 z obrębu 6-14-03, wschodnią granicą działki ewid. nr 22/4 z obrębu 6-14-03 do styku z granicą dzielnic Wola i Ochota,
  • od południa: granicą dzielnic Wola i Ochota, granicą dzielnic Wola i Włochy,
  • od zachodu: granicą dzielnic Wola i Włochy, granicą dzielnic Wola i Bemowo.
    wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

w dniach od 2 listopada 2015 r. do 9 grudnia 2015 r.
w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, na parterze
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r. w Sali Kisielewskiego, parter PKiN przy Placu Defilad 1, od godz. 16.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2015 r.
 

 

Data ogłoszenia:
12-10-2015
Data wprowadzenia:  12-10-2015
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-10-2015
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-11-2015
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-11-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-11-2015
Liczba odwiedzin: 19398
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe