Kanał Wyżej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki - część zachodnia (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania

Treść
Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Mańki – część zachodnia
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwały Nr LXXXVI/2538/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku, o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki – część zachodnia oraz uchwały Nr XCII/2690/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sprostowania
w uchwale Nr LXXXVI/2538/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 lipca 2010 roku , którego granice wyznaczają:
od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Kobiałka; od wschodu: zachodnia granica działek nr ew.  138, 5/1 i 5/2 z obrębu 4-16-05 i ich przedłużenie do wschodniej linii brzegowej rzeki Długiej (Kanału Markowskiego) oraz wschodnia linia brzegowa rzeki Długiej; od południa: północna i wschodnia linia rozgraniczająca ul. Zdziarskiej; od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Płochocińskiej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, PKiN, plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, lub w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, PKiN piętro XIII (z zaznaczeniem „wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki – część zachodnia”) w terminie do 10 sierpnia 2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Załączniki
ogłoszenie (jpg, 282 KB) obwieszczenie (jpg, 281 KB)
uchwała Rady m.st. Warszawy wraz z załącznikiem - mapą z zaznaczeniem obszaru planu (pdf, 1,4 MB)
załącznik do uchwały - mapa z zasięgiem planu


Data ogłoszenia
2012-07-09

Data wprowadzenia:  09-07-2012

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski (Wawer) - wykaz uwag
Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Powsin w rejonie ul. Czekoladowej (Wilanów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicy pętli tramwajowej Banacha (Ochota) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 (Śródmieście) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Księżnej Anny (Targówek)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej (Białołęka)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga (Praga Północ, Targówek) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej (Ursynów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc cz.IIA (Mokotów) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag po sprostowaniu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Narodowego (Praga Południe) - sprostowanie do wykazu uwag
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej (Wawer) - zmiana sposobu rozpatrzenia uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki (Mokotów) - ponowne wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowej Pragi II (Praga - Północ) - podsumowanie i uzasadnienie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki - część wschodnia (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej (Wola) - wykaz uwag

Wersja standardowa