Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Plany zagospodarowania przestrzennego

Katalog wyżej: Ogłoszenia i informacje

Lista artykułów:


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - przystąpienie do sporządzania

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską

Treść

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr XVIII/427/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską, obejmującego obszar:

- od północy: północne granice działek ew. nr 31/2, 3117, 31/8 z obrębu 1-01-20,

- od wschodu: wschodnia granica działek ew. nr 31/8, 31/5 z obrębu 1-01-20,

- od południa: południowe granice działek ew. nr 31/5, 3 114, 31/3 z obrębu 1-01-20,

- od zachodu: zachodnie granice działek ew. nr 31/3, 31/2 z obrębu 1-01-20.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzęd u m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, parter - pokój nr 27 lub przesłać pocztą na podany wyżej adres (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską” - w terminie do dnia 20 stycznia 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy , przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 


Wprowadził Marek Łapiński 2015-12-30
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2015-12-31
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2015-12-31
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-12-31
Wersja standardowa