Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolicy ul. Krasickiego i ul. Malczewskiego (Mokotów) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolicy ul. Krasickiego i ul. Malczewskiego (Mokotów) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy ul. Krasickiego i ul. Malczewskiego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwały nr LVIII/1509/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy ul. Krasickiego i ul. Malczewskiego, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna granica dz. ew. nr: 9, 10, 33 (odcinek pomiędzy dz. ew. nr 10 i 17), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33 (odcinek pomiędzy dz. ew. nr 25 i 47), 47, 50/2 (odcinek pomiędzy dz. ew. nr 47 i 49), 49, 48, 50/2 (odcinek pomiędzy dz. ew. nr 48 i 137) 137, 139/2, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 193, 194, 196, 197, 198, 199 z obrębu 10207;
  • od wschodu: wschodnia granica dz. ew. nr: 199, 200, 201, 202, 211, 213, 214, 227, 228 z obrębu 10207 i dalej w kierunku wschodnim fragment północnej granicy dz. ew. nr 229 z obrębu 10207, wschodnia granica dz. ew. nr 229 z obrębu 10207 i dalej w kierunku zachodnim fragment południowa granica dz. ew. nr 229 z obrębu 10207 do granicy z dz. ew. nr 226/7 z obrębu 10207, południowo-wschodnia granica dz. ew. nr 226/7 z obrębu 10207 (odcinek pomiędzy dz. ew. nr 229 i 230) i dalej w kierunku południowym fragment wschodniej granicy dz. ew. nr 230 z obrębu 10207, wschodnia granica dz. ew. nr 241 z obrębu 10207, wschodnia granica dz. ew. nr: 99/4, 99/3, 10, 13, 18, 19 (odcinek pomiędzy dz. ew. nr 18 i 20/2), 20/2, 20/1, 19 (odcinek pomiędzy dz. ew. nr 20/1 i 30), 30, 34, 38, 60, 64, 104, 79, 81, 82 (odcinek pomiędzy dz. ew. nr 81 i 83/1), 83/1, 83/2, 82 (odcinek pomiędzy dz. ew. nr 83/2 i 89), 89, 91, 90/1, 93 i dalej w kierunku wschodnim fragment północnej granicy dz. ew. nr 96 z obrębu 10215, wschodnia granica dz. ew. nr 96 z obrębu 10215 i dalej w kierunku zachodnim fragment południowej granicy dz. ew. nr 96 z obrębu 10215 do wschodniej granicy dz. ew. nr 98 z obrębu 10215, wschodnia granica dz. ew. nr 98 z obrębu 10215;
  • od południa: południowa granica dz. ew. nr: 98, 94 z obrębu 10215 i dalej w kierunku północnym fragment zachodniej granicy dz. ew. nr 94 z obrębu 10215 do granicy z dz. ew. nr 74/7 z obrębu 10215, południowa granica dz. ew. nr: 74/7, 100 z obrębu 10215, południowo-zachodnia granica dz. ew. nr 112 z obrębu 10214 do granicy z dz. ew. nr 113/2 z obrębu 10214, południowa granica dz. ew. nr 113/2 z obrębu 10214 do granicy z dz. ew. nr 125 z obrębu 10214, wschodnia granica dz. ew. nr: 125, 126, 127, 128, 129, 130/1 (odcinek pomiędzy dz. ew. nr 129 i 130/2) z obrębu 10214, dalej wschodnia, południowa i zachodnia granica dz. ew. nr 130/2 z obrębu 10214, zachodnia granica dz. ew. nr: 130/4, 130/3, 129, 128, 127, 126, 124, 123 z obrębu 10214, zachodnia granica dz. ew. nr 122 z obrębu 10214 i jej przedłużenie w kierunku północnym do przecięcia z południową granicą dz. ew. nr 86 z obrębu 10214 i dalej w kierunku zachodnim fragment południowej granicy dz. ew. nr 86 z obrębu 10214, południowa granica dz. ew. nr: 85, 84, 81, 162, 71/2 z obrębu 10214, południowo-zachodnia granica dz. ew. nr 71/1 z obrębu 10214 i dalej w kierunku północnym fragment zachodniej granicy dz. ew. nr 71/2 z obrębu 10214, następnie w kierunku zachodnim południowa granica dz. ew. nr 66 z obrębu 10214;
  • od zachodu: zachodnia granica dz. ew. nr: 66, 5/3, 5/11, 3, 1 z obrębu 10214, zachodnia granica dz. ew. nr: 242, 245/9 (odcinek pomiędzy dz. ew. nr 242 i 245/8), 245/8, 245/1 z obrębu 10207 i dalej w kierunku północno wschodnim fragment granicy dz. ew. nr 245/9 z obrębu 10207 na odcinku pomiędzy dz. ew. nr: 245/1 i 72 z obrębu 10207, zachodnia granica dz. ew. nr 72 z obrębu 10207 i dalej w kierunku wschodnim fragment północnej granica dz. ew. nr 72 z obrębu 10207 do granicy z dz. ew. nr 71 z obrębu 10207, zachodnia granica dz. ew. nr 71 z obrębu 10207, południowo-zachodnia granica dz. ew. nr 14 z obrębu 10207, zachodnia granica dz. ew. nr: 13, 12, 11, 9 z obrębu 10207.

Wnioski do planu należy składać na piśmie, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy ul. Krasickiego i ul. Malczewskiego”) w terminie do dnia 7 marca 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570) lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570).

 

Data ogłoszenia:
02-02-2018
Data wprowadzenia:  09-02-2018
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-02-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-02-2018
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-02-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-02-2018
Liczba odwiedzin: 816
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe