Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Kolonia Zagóźdź (Wawer) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Kolonia Zagóźdź (Wawer) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kolonia Zagóźdź

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwały nr L/1220/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kolonia Zagóźdź, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna granica dz. ew. nr 11/3 z obrębu 3-12-35 oraz północna granica dz. ew. 11/2 z obrębu 3-12-35 od północno-wschodniego narożnika dz. ew. nr 11/3 z obrębu 3-12-35, a następnie północne granice dz. ew. nr 76, 77, 78, 79, 11/8, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 i 11/16 z obrębu 3-12-35, następnie przedłużenie północnej granicy dz. ew. nr 11/16 w kierunku wschodnim do przecięcia z wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Zasadowej, wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Zasadowej w kierunku północnym, a następnie północne granice dz. ew. nr 46/7, 46/8, 46/6, 46/4, 46/2, 47, 51/1, 51/2, 48/1, 48/2, 48/3, 49/1, 49/6, 49/8, 49/9, 49/3, 49/4 z obrębu 3-12-30 oraz przedłużenie północnej granicy dz. ew. nr 49/4 z obrębu 3-12-30 do przecięcia z wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Mozaikowej;
  • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Mozaikowej w kierunku południowym od przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie północnej granicy dz. ew. nr 49/4 z obrębu 3-12-30 do przecięcia z południową linią rozgraniczającą ulicy Przewodowej;
  • od południa: południowa linia rozgraniczająca ulicy Przewodowej od przecięcia z wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Mozaikowej do przecięcia z wschodnią linią rozgraniczającą Trasy Olszynki Grochowskiej;
  • od  zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca Trasy Olszynki Grochowskiej, stanowiąca zachodnią granicę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kolonia Borków Zagóźdź, zatwierdzonego uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXIV/1998/2009 z dnia 22.10.2009 r., na odcinku od przecięcia z południową linią rozgraniczającą ulicy Przewodowej do północno-zachodniego narożnika dz. ew. nr 11/3 z obrębu 3-12-35.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski do planu należy składać na piśmie, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem: Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kolonia Zagóźdż) w terminie do dnia 4 października 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Data ogłoszenia:
21-08-2017
Data wprowadzenia:  04-09-2017
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-09-2017
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-11-2017
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-11-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-11-2017
Liczba odwiedzin: 713
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe