Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Kolonia Borków (Wawer) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Kolonia Borków (Wawer) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kolonia Borków

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 j.t. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwały nr XXXVI/895/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kolonia Borków, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Juhasów od przecięcia ze wschodnią linią rozgraniczającą Trasy Olszynki Grochowskiej do przecięcia ze wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Mrówczej;
  • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Mrówczej od przecięcia z północną linią rozgraniczającą ulicy Juhasów, następnie wschodnia linia rozgraniczająca ul. Mozaikowej do przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie południowej granicy dz. ew. nr 61 z obrębu 3-12-30;
  • od południa: linia stanowiąca przedłużenie południowej granicy dz. ew. nr 61 z obrębu 3-12-30 od przecięcia ze wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Mozaikowej, następnie południowe granice działek ew. nr 61, 60, 59, 58, 57, 56 i 62 z obrębu 3-12-30 do przecięcia ze wschodnią linią rozgraniczającą ul. Zasadowej, następnie wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Zasadowej w kierunku południowym do przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie południowej granicy działki ew. nr 10 z obrębu 3-12-35, następnie południowa granica działki ew. nr 10 z obrębu 3-12-35 do przecięcia ze wschodnią linią rozgraniczającą Trasy Olszynki Grochowskiej;
  • od  zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca Trasy Olszynki Grochowskiej na odcinku od przecięcia z południową granicą dz. ew. nr 10 z obrębu 3-12-35 do przecięcia z północną linią rozgraniczającą ulicy Juhasów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski do planu należy składać na piśmie, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem: Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kolonia Borków) w terminie do dnia 16 czerwca 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Data ogłoszenia:
28-04-2017
Data wprowadzenia:  11-05-2017
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-05-2017
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-05-2017
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-05-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-05-2017
Liczba odwiedzin: 721
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe