Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Plany zagospodarowania przestrzennego

Katalog wyżej: Ogłoszenia i informacje

Lista artykułów:


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kobiałka (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego rejonu ulicy Kobiałka


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647 ze zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę m. st. Warszawy Uchwały nr XCIV/2813/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kobiałka oraz Uchwały nr LXI/1673/2013 Rady m.st. Warszawy  z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kobiałka, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Kobiałka,
  • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Ruskowy Bród,
  • od południa: północna linia rozgraniczająca ulicy Mańkowskiej i jej przedłużenie
    do północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 25 z obrębu 4-16-11,
  • od zachodu: zachodnia granica działki ew. nr 35 z obrębu 4-16-11, zachodnia granica działki ew. nr 136 z obrębu 4-16-05, zachodnia granica działki ew. nr 136
    z obrębu 4-16-05, linia łącząca północno-zachodni narożniki działki ew. nr 11
    z obrębu 4-16-05 z północno-zachodnim narożnikiem działki ew. nr 138 z obrębu 4-16-05 i jej przedłużenie do północnej linii rozgraniczającej ul. Kobiałka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, parter, wejście od ul. Marszałkowskiej (z zaznaczeniem Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kobiałka) lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do dnia 14 listopada 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Data ogłoszenia:
23-09-2014
Data wprowadzenia:  29-09-2014


Wprowadził Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2014-09-29
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2014-09-29
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2014-09-29
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-09-29
Wersja standardowa