Kanał Wyżej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kobiałka (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania

Treść
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego rejonu ulicy Kobiałka

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647 ze zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę m. st. Warszawy Uchwały nr XCIV/2813/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kobiałka oraz Uchwały nr LXI/1673/2013 Rady m.st. Warszawy  z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kobiałka, którego granice wyznaczają:
od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Kobiałka, od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Ruskowy Bród, od południa: północna linia rozgraniczająca ulicy Mańkowskiej i jej przedłużenie
do północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 25 z obrębu 4-16-11, od zachodu: zachodnia granica działki ew. nr 35 z obrębu 4-16-11, zachodnia granica działki ew. nr 136 z obrębu 4-16-05, zachodnia granica działki ew. nr 136
z obrębu 4-16-05, linia łącząca północno-zachodni narożniki działki ew. nr 11
z obrębu 4-16-05 z północno-zachodnim narożnikiem działki ew. nr 138 z obrębu 4-16-05 i jej przedłużenie do północnej linii rozgraniczającej ul. Kobiałka.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, parter, wejście od ul. Marszałkowskiej (z zaznaczeniem Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kobiałka) lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do dnia 14 listopada 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Załączniki
ogłoszenie (pdf, 604 KB) 
załacznik do uchwały - mapa z zasięgiem planu (pdf, 683 KB)


Składanie wniosków do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - formularz_wniosku


Data ogłoszenia
2014-09-23

Data wprowadzenia:  29-09-2014

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski (Wawer) - wykaz uwag
Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Powsin w rejonie ul. Czekoladowej (Wilanów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicy pętli tramwajowej Banacha (Ochota) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 (Śródmieście) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Księżnej Anny (Targówek)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej (Białołęka)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga (Praga Północ, Targówek) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej (Ursynów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc cz.IIA (Mokotów) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag po sprostowaniu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Narodowego (Praga Południe) - sprostowanie do wykazu uwag
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej (Wawer) - zmiana sposobu rozpatrzenia uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki (Mokotów) - ponowne wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowej Pragi II (Praga - Północ) - podsumowanie i uzasadnienie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki - część wschodnia (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej (Wola) - wykaz uwag

Wersja standardowa