Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Wschodni (Bemowo) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Wschodni (Bemowo) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 
Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Wschodni
Treść

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr XV/259/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolina Wschodniego, którego obszar wyznacza:

– od północy - po północnych granicach działek o: nr 40/1 i 48/11 z obrębu 6-13-11, nr 21 z obrębu 6-12-10, nr 160/2 z obrębu 6-12-13 i o nr 191/26 z obrębu 6-12-14 do punktu przecięcia z przedłużeniem wschodniej granicy działki 1/12 z obrębu 6-12-17,
– od wschodu - od przecięcia z północną granicą działki nr 191/26 z obrębu 6-12-14 kontynuacji wschodniej granicy działki nr 1/12 z obrębu 6-12-17 i dalej w tym obrębie po wschodnich granicach działek nr 1/12 i 10/2, po północnych granicach działek nr 17 i 18, potem po wschodniej granicy działki nr 19/2 i jej przedłużenia do wschodniej granicy działki nr 95 i po tej granicy do południowej granicy obrębu 6-12-17,
– od południa - po południowej granicy obrębu 6-12-17 poczynając od wschodniej granicy działki nr 95, po południowej granicy obrębu 6-12-16, a następnie po południowej granicy obrębu 6-13-13 do zachodniej granicy działki 72/6,
– od zachodu - od południowej granicy obrębu 6-13-13 po zachodnich granicach działek z tego obrębu o numerach 72/6, 69/17, 59/6, 59/8, 58/3, a następnie od punktu stanowiącego zbieg północnej i zachodniej granicy działki 58/3 do spotkania z zachodnią granicą działki nr 40/1 z obrębu 6-13-11 i po tej granicy do granicy północnej tej działki.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski do planu należy składać na piśmie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, PKiN, plac Defilad 1, piętro XIII, pokój 1349, 00-901 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Wschodni”) w terminie do 30 listopada 2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-10-2011
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-10-2011
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-10-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2012
Liczba odwiedzin: 2480
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe