Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta (Białołęka) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta (Białołęka) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwał Rady m.st. Warszawy nr LIV/1538/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. i nr XXIV/588/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta, którego granice wyznaczają: 

  • od północy: północna granica administracyjna m.st. Warszawy;
  • od wschodu: wschodnia strona Kanału Żerańskiego, stanowiąca: zachodnią granicę działki ew. nr 82 z obrębu 4-16-02 oraz jej przedłużenie do północno-zachodniego narożnika dz. ew. nr 84 z obrębu 4-16-02; linia łącząca północno-zachodni narożnik dz. ew. nr 84 z obrębu 4-16-02 z południowo-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 86 z obrębu 4-16-02; linia łącząca południowo-zachodni narożnik dz. ew. nr 86 z obrębu 4-16-02 z północno-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 90 z obrębu 4-16-02; linia łącząca północno-zachodni narożnik dz. ew. nr 90 z obrębu 4-16-02 z południowo-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 96 z obrębu 4-16-02; zachodnia granica dz. ew. nr 97 z obrębu 4-16-02; linia łącząca południowo-zachodni narożnik dz. ew. nr 97 z obrębu 4-16-02 z północno-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 138 z obrębu 4-16-05; linia łącząca północno-zachodni narożnik dz. ew. nr 138 z obrębu 4-16-05 z północno-zachodnim narożnikiem dz. nr ew. 11 z obrębu 4-16-05; zachodnia granica dz. nr ew. 11 z obrębu 4-16-05; linia łącząca południowo-zachodni narożnik dz. nr ew.11 z obrębu 4-16-05 z zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 139 z obrębu 4-16-05; linia łącząca zachodni narożnik dz. ew. nr 139 z obrębu 4-16-05 z południowo-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 66 z obrębu 4-16-10; linia łącząca południowo-zachodni narożnik dz. ew. nr 66 z obrębu 4-16-10 z południowo-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 84 z obrębu 4-16-10; linia łącząca południowo-zachodni narożnik dz. ew. nr 84 z obrębu 4-16-10 z północno-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 30/9 z obrębu 4-16-16 na odcinku do przecięcia z linią będącą przedłużeniem północnej linii rozgraniczającej ul. Zdziarskiej, stanowiącej jednocześnie granicę sporządzanego w oparciu o uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLI/1281/2008 z dnia 2 października 2008 r. oraz nr LII/1596/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r., miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego os. Kąty Grodziskie;
  • od południa: północna linia rozgraniczająca ul. Zdziarskiej, stanowiąca północną granicę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego os. Kąty Grodziskie, określona w uchwałach Rady m.st. Warszawy nr XLI/1281/2008 z dnia 2 października 2008 r. oraz nr LII/1596/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r.;
  • od zachodu: zachodnia strona Kanału Żerańskiego, stanowiąca: linię będącą przedłużeniem wschodniej granicy dz. ew. nr 1/2 z obrębu 4-16-16 od przecięcia z linią będącą przedłużeniem północnej linii rozgraniczającej ul. Zdziarskiej, stanowiącej jednocześnie granicę sporządzanego w oparciu o uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLI/1281/2008 z dnia 2 października 2008 r. oraz nr LII/1596/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r., miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego os. Kąty Grodziskie; wschodnia granica dz. ew. nr 11/2 z obrębu 4-16-10; linia łącząca północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 11/2 z obrębu 4-16-10 z południowo-wschodnim narożnikiem dz. ew. nr 64 z obrębu 4-16-10; wschodnia granica dz. ew. nr 64 z obrębu 4-16-10; wschodnia granica dz. ew. nr 50/2 z obrębu 4-16-01 do południowego narożnika dz. ew. nr 51 z obrębu 4-16-01; linia łącząca północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 50/2 z obrębu 4-16-01 z północno-wschodnim narożnikiem dz. ew. nr 34 z obrębu 4-16-01 oraz jej przedłużenie do granic miasta,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 listopada do 29 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http:// www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, o godz. 16.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2017 r.

 

 

Data ogłoszenia:
15-11-2016
Data wprowadzenia:  15-11-2016
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-11-2016
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 24-11-2016
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 24-11-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-11-2016
Liczba odwiedzin: 1665
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe