Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kadetów (Wawer) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kadetów (Wawer) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kadetów

Na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, 1566) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m. st. Warszawy Uchwały Nr LX/1582/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kadetów, którego granice wyznaczają:

  • od północnego wschodu: północno-wschodnia granica działek nr ew. 33/6, 33/7, 33/8, 33/9 z obrębu 3-13-10;
  • od wschodu: wschodnia granica działek nr ew. 33/9, 186, 187, 82, 83/2, 84, 85/2, 161, 87, 88, 99 z obrębu 3-13-10, następnie wschodnią granicą obrębu 3-13-10 i obrębu 3-13-17 do punktu przecięcia z linią równoległą do zachodniej granicy obrębu 3-13-17 przebiegającą w odległości 25 m na wschód;
  • od południowego zachodu: linia odsunięta 25 m na wschód od zachodniej granicy obrębu 3-13-17 i obrębu 3-13-10 do punktu jej przecięcia z północno-zachodnią granicą działki nr ew. 123 z obrębu 3-13-10;
  • od północnego zachodu: północno-zachodnią granica działek nr ew. 123, 122, 121, 120, 118, 117, 116, 189, 115, 114, 195, 194, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 105, 98, 97, 90, 89, 88, 87, 86, 85/1, 84, 83/1, 82, 171, 78, 34 z obrębu 3-13-10, i jej przedłużenie do przecięcia z północno-wschodnią granicą działki 33/6 z obrębu 3-13-10.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski do planu należy składać na piśmie, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem: Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kadetów) w terminie do 25 kwietnia 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

    
 

 

Data ogłoszenia:
14-03-2018
Data wprowadzenia:  16-03-2018
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-03-2018
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-03-2018
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-03-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-03-2018
Liczba odwiedzin: 694
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe