Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki (Bemowo) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki (Bemowo) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199), oraz Uchwały Nr LXXXIII/2772/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIV/1019/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki, obejmującego obszar, wyznaczony:

  1. od zachodu: wzdłuż zachodniej granicy działki nr 154/35 z obrębu 6-11-03 i dalej na przedłużeniu tej granicy do zachodniej granicy działki ew. nr 1/19 z obrębu 6-11-10, a następnie wzdłuż południowej linii rozgraniczającej ul. Górczewskiej do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich i dalej wzdłuż zachodniej granicy działki ew. nr 23/8 z obrębu 6-11-10, a następnie wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Powstańców Śląskich do przecięcia z przedłużeniem w linii prostej na zachód północnej granicy działki nr 3 z obrębu 6-11-14 i do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Powstańców Śląskich, a następnie wzdłuż tej linii i jej przedłużeniem poprzez skrzyżowanie z ul. Człuchowską i dalej wzdłuż tej linii do południowej granicy działki ew. nr 170/1 z obrębu 6-12-09;
  2. od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Górczewskiej od granicy dzielnicy Bemowo i Wola do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich i dalej po północnej granicy działek 42/2, 42/1 z obrębu 6-11-06 oraz 154/45, 154/44, 154/43, 154/42 z obrębu 6-11-03, a następnie wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Górczewskiej do zachodniej granicy działki nr 154/35 z obrębu 6-11-03;
  3. od wschodu: granica dzielnic Wola i Bemowo na odcinku od osi ulicy Górczewskiej do północnej linii rozgraniczającej ulicy Połczyńskiej;
  4. od południa: od wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Powstańców Śląskich południowa granica działek ew. nr 107/1, 107/2, 107/3 z obrębu 6-12-09 i dalej przedłużenie tej granicy w linii prostej do granicy dzielnic Wola i Bemowo;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 12 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, na parterze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 listopada 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, sala Kruczkowskiego, od godz. 16.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2015 r.


 

Data ogłoszenia:
01-10-2015
Data wprowadzenia:  01-10-2015
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-10-2015
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-11-2015
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-11-2015
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-11-2015
Liczba odwiedzin: 5901

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe