Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jelonki Południowe (Bemowo) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jelonki Południowe (Bemowo) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonki Południowe

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady
m.st. Warszawy Nr XXVI/506/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonki Południowe
, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wgląd projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonki Południowe, którego obszar wyznacza:

 • od północy: poczynając od południowo-zachodniego narożnika dz. ew. nr 56/11 po północnych granicach działek od działki nr 57/10 i dalej nr 57/11, 57/7, 57/2, 57/3, 57/19, 57/20, 57/21, 57/5, 57/6, 57/22, 57/24, 57/25, 57/26, 57/28, 57/13, 57/14, 57/30, 57/31, 57/16, 57/17, 57/18 z obrębu 6-11-12, a następnie po północnych granicach działek 80/1, 80/2, 80/5, 80/8, północnej granicy dz. ew. nr 80/9, i północnej granicy dz. ew. nr 80/8, 80/11, a następnie po północnej granicy dz. ew. nr 80/12, 80/13 i kontynuacją po południowej granicy działek 81/23 i 81/22 z obrębu 6-11-13 do przecięcia z południowo-zachodnim narożnikiem dz. nr 1/5 z obrębu 6-11-15,
 • od wschodu: po linii prowadzonej od południowo-zachodniego narożnika dz. nr 1/5 z obrębu 6-11-15 do spotkania z północno-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 9 z obrębu 6-12-09 i dalej po jej zachodniej granicy. Następnie po zachodniej granicy dz. ew. z obrębu 6-12-09 nr 10, wschodniej granicy dz. ew. nr 69/3, 69/4, 69/5, 69/1, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, do przecięcia z granicą północną dz. 78/5 i dalej po wschodniej granicy tej działki, a następnie po wschodniej granicy działek 69/6, 69/12, 69/13, 69/14, następnie znowu po wschodniej granicy działki 69/12, 69/15, 69/27, 69/31 i kolejno po wschodniej granicy dz. ew. nr 69/27, 69/28, 69/25, 69/19, 69/20 i kontynuacja tej granicy wzdłuż wschodniej granicy dz. ew. nr 107/1 z obrębu 6-12-09,
 • od południa: po północnej i wschodniej granicy działki nr 30 i po północnych granicach działek nr 40/1 i 48/11 z obrębu 6-13-11, nr 21 z obrębu 6-12-10, nr 160/2 z obrębu 6-12-13 i o nr 191/26 z obrębu 6-12-14, a następnie do południowo–wschodniego narożnika dz. ew. nr 107/1 z obrębu 6-12-09,
 • od zachodu: po zachodniej granicy działki nr 20/3 i jej przedłużenia do zachodniej granicy działki nr 20/2 i po tej granicy do granicy zachodniej dz. ew. nr 47/10 z obrębu 6-13-11, a następnie po granicy dz. nr 28/6 i 15/5 z obrębu 6-13-05, i dalej południową i wschodnią granica dz. ew. 8/7 z obrębu 6-12-10, następnie wschodnią granicą dz. ew. 27/13, i dalej wschodnimi granicami działek 27/5 i 27/4, a następnie południową i zachodnią granicą dz. ew. nr  11 i dalej zachodnimi granicami dz. ew. nr 10/1, 9/1, 8/1, 7/1, 6/1, 5/1, 4/1, 3/1, 2/1, 1/4 i północną granicą tej działki i dalej zachodnią granicą dz. ew. 24/3, a następnie linią prostopadłą do jej granicy północnej do przecięcia z  południowo-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 56/11 z obrębu 6-11-12,

w dniach od 14 listopada do 14 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku,
a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, sala sesji Rady, parter, o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2018 r. 

------------

Informacja o dyżurach projektantów w siedzibie BAiPP:

 • wtorek, godz. 8.00 - 12.00
 • czwartek, godz. 12.00 - 15.30
 • Dodatkowe spotkanie z projektantem planu podczas dyżuru
  w dniu 25 listopada 2017 r. (sobota) w godzinach od 10 do 13
  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Brygadzistów 18.
Data ogłoszenia:
26-10-2017
Data wprowadzenia:  26-10-2017
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-10-2017
Aktualizujący Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-11-2017
Zatwierdzający Marek Łapiński 21-11-2017
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-11-2017
Liczba odwiedzin: 5757

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe