Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy (Wola) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy (Wola) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 t.j.), oraz Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XCIV/2420/2014 z dnia 6 listopada 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy, obejmującego obszar:

  • od północy - północna granica działek ew. nr: 11/3, 11/1 z obrębu 6-07-10, przedłużenie tej granicy do północnej granicy działki ew. nr 16 z obrębu 6-07-11, północna granica działek ew. nr: 16 i 17 z obrębu 6-07-11, przedłużenie tej granicy do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Redutowej,
  • od wschodu - wschodnia linia rozgraniczająca ul. Redutowej na odcinku od przedłużenia północnej granicy działki ew. nr: 17 z obrębu 6-07-11 do styku z północną linią rozgraniczającą ul. Wolskiej, przedłużenie wschodniej linii rozgraniczającej ul. Redutowej do południowej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Jana Olbrachta,
  • od południa - południowa granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Jana Olbrachta na odcinku od przedłużenia wschodniej linii rozgraniczającej ul. Redutowej do linii będącej przedłużeniem wschodniej granicy działki ew. nr 16/1 z obrębu 6-07-10,
  • od zachodu - linia będąca przedłużeniem wschodniej granicy działki ew. nr 16/1 z obrębu 6-07-10, wschodnia granicy działki ew. nr 16/1 z obrębu 6-07-10, zachodnia granica działek ew. nr: 12 i 11/3 z obrębu 6-07-10.
    wraz prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.
w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, na parterze
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 r. w ww. siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, na parterze od godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2017 r.

 

Data ogłoszenia:
24-07-2017
Data wprowadzenia:  24-07-2017
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 24-07-2017
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-07-2017
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-07-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-07-2017
Liczba odwiedzin: 768
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt