Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Choszczówka (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Choszczówka (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

Znak: AM-ZP-N.6721.42.2018.WMA                                   Warszawa, 26.04.2019 r.

 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Choszczówka

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwały nr LXIX/1903/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Choszczówka obejmującego obszar:

 • od północy: granica administracyjna m.st. Warszawy na odcinku od wschodniej granicy działki ew. nr 23 z obrębu 4-17-01 do punktu przecięcia przedłużenia linii którą wyznacza północno-wschodnia granica działki ew. nr 90/4 z obrębu 4-17-02, następnie w kierunku południowym: północno-wschodnie granice działek ew. nr 90/4, 90/5, 90/6 z obrębu 4-17-02, dalej w kierunku wschodnim: północna granica działki ew. nr 27/3
  z obrębu 4-17-02, południowo-zachodnia i północno-zachodnia granica działki ew. nr 91/12, północno-zachodnia granica działki ew. nr 91/13, północno-zachodnia
  i północno-wschodnia granica działki ew. nr 91/19, północno-zachodnia granica działki ew. 91/21 z obrębu 4-17-02, północna granica działki ew. nr 27/3 z obrębu 4-17-02 oraz jej przedłużenie do południowo-zachodniej granicy działki ew. nr 2/10 z obrębu 4-17-03;
 • od wschodu: południowo-zachodnia granica działek ew. nr 2/10, 2/11 z obrębu
  4-17-03, południowo-zachodnia i południowa granica działki ew. nr 2/12 z obrębu 4-17-03, południowo-zachodnia granica działek ew. nr 3/8, 4/7, 6/11, 6/13, 7/3, 8/1 z obrębu 4-17-03 do miejsca styku przedłużenia linii którą tworzy w kierunku wschodnim południowo-wschodnia granica działki ew. nr 82/4 z obrębu 4-17-07, następnie kontynuując w kierunku zachodnim granica przebiega po: południowo-wschodniej granicy działek ew. nr 82/4 oraz nr 81/4 z obrębu 4-17-07, dalej kontynuując w kierunku południowo-wschodnim granicę stanowi: wschodnia granica działek ew. nr 81/5 i 83/6 z obrębu 4-17-07, linia łącząca południowo-wschodni narożnik działki ew. nr 83/6
  z obrębu 4-17-07 z północnym narożnikiem działki ew. nr 3/3 z obrębu 4-17-09, północno-wschodnie granice działek ew. nr 3/3 z obrębu 4-17-09 oraz 18/1, 18/2 18/3 z obrębu 4-17-03, północno-wschodnia i południowo-wschodnia granica działki ew. nr 31/3 z obrębu 4-17-04 oraz południowo-wschodniej granicy działki ew. nr 31/1 z obrębu 4-17-04;
 • od południa: południowo-zachodnia granica działki ew. nr 16/2
  z obrębu 4-17-09, wschodnia i południowo-zachodnia granica działki ew. nr 1 z obrębu 4-17-10 wschodnia granica działki ew. nr 5 z obrębu 4-17-10 do przecięcia
  z przedłużeniem południowo-wschodniej granicy działki ew. nr 9 z obrębu 4-17-10, południowo-wschodnia granica działki ew. nr 9 z obrębu 4-17-10 oraz jej przedłużenie do południowo-zachodniej granicy działki ew. nr 28 z obrębu 4-04-24;
 • od zachodu: zachodnia granica działki ew. nr 28 z obrębu 4-04-24, zachodnia granica działek ew. nr 5/1 z obrębu 4-02-17, nr 69/1 z obrębu 4-02-12, nr 23 z obrębu 4-17-01 do granicy m.st. Warszawy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie, skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Choszczówka), w terminie do dnia 29 maja 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

Z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Marlena Happach
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

 

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Północ, tel. 22 443 23 35.

Data ogłoszenia:
25-04-2019
Data wprowadzenia:  25-04-2019
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 25-04-2019
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-04-2019
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-04-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2019
Liczba odwiedzin: 598
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe