Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego (Białołęka) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego (Białołęka) - wyłożenie

  Drukuj
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego
Treść

Prezydent m.st. Warszawy

25 maja 2011 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXXXII/2740/2006 z dnia 10 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego i uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2189/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie sprostowania w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego, którego obszar wyznacza:

− od północnego-wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Modlińskiej na odcinku od przedłużenia południowo-wschodniej granicy osiedla „Winnica” do południowo-wschodniej linii rozgraniczającej ul. Mehoffera;
− od południowego-wschodu: południowo-wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Mehoffera na odcinku od wschodniej linii rozgraniczającej ul. Modlińskiej do północno-wschodniej granicy mpzp osiedla Tarchomin;
− od południa: północno-wschodnia i północno-zachodnia granica mpzp osiedla Tarchomin, określona w uchwale nr XXXII/693/2004 z dn. 24.06.2004.r., na odcinku od południowo- wschodniej linii rozgraniczającej ul. Hanki Ordonówny, południowa linia rozgraniczająca ul. Hanki Ordonówny na odcinku od północno-zachodniej granicy mpzp osiedla Tarchomin do południowo-wschodniej granicy ewidencyjnej działki 10/2 z obrębu 4-01-20;
− od zachodu: południowo-wschodnia granica ewidencyjna działki 10/2 z obrębu 4-01-20 na odcinku od południowej linii rozgraniczającej ul. Hanki Ordonówny do północnej granicy Rowu Winnickiego, północna granica Rowu Winnickiego na odcinku od południowo- wschodniej granicy ewidencyjnej działki 10/2 z obrębu 4-01-20 do północnej granicy działki ew. nr 8/5 z obrębu 4-01-14, północna i wschodnia granica działki ew. nr 8/5 z obrębu 4-01-14 do przedłużenia północnej granicy działki ew. nr 21/1 z obrębu 4-01-15, północna granica działki ew. nr 21/1 z obrębu nr 4-01-15 do północno – wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Leśnej Polanki, północno-wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Leśnej Polanki do przedłużenia południowo-wschodniej granicy osiedla „Winnica”;
− od północnego zachodu: przedłużenie południowo-wschodniej granicy osiedla „Winnica” na odcinku od północno-wschodniej linii rozgraniczającej ul. Leśnej Polanki do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Modlińskiej;
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 8 czerwca do 15 lipca 2011 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIX, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 czerwca 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, sala nr 2018, o godz. 16.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
5 sierpnia 2011 r.

INFORMACJE DODATKOWE

Dyżury projektanta planu
poniedziałek     10.00 – 16.00
środa               10.00 – 14.00
czwartek            8.00 – 14.00
w okresie od 8 czerwca do 15 lipca 2011 roku

Dodatkowe informacje w pokoju 1919.

Tekst projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko znajduje się w pokoju 1919.

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-05-2011
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 08-06-2011
Zatwierdzający Mikos Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 08-06-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2012
Liczba odwiedzin: 13255
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe