Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2/2 z obrębu 1-05-53 (Wilanów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2/2 z obrębu 1-05-53 (Wilanów) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2/2 z obrębu 1-05-53

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1073), w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XVIII/405/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2/2 z obrębu 1-05-53 położonej w Dzielnicy Wilanów, a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2/2 z obrębu 1-05-53, którego granice wyznaczają granice ewidencyjne tej działki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 29 września 2017 r. do 27 października 2017 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 10 października 2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 10  listopada 2017 r.

---------------------

Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektanta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2/2 z obrębu 1-05-53 odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu do wglądu publicznego tj. od 29 września do 27 października 2017 r. w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej, w każdy czwartek w godz. 12.00 – 15.30.

Data ogłoszenia:
18-09-2017
Data wprowadzenia:  29-09-2017
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-09-2017
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-11-2017
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-11-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-11-2017
Liczba odwiedzin: 436
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt