Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wiśniewo w rejonie ul. Fleminga (Białołęka) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wiśniewo w rejonie ul. Fleminga (Białołęka) - wyłożenie

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiśniewo w rejonie ul. Fleminga


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), oraz uchwały Nr LXXVIII/2000/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiśniewo w rejonie ul. Fleminga, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiśniewo w rejonie ul. Fleminga, którego obszar wyznacza:

  • od południowego wschodu: południowa granica dz. ew. nr 37/1 z obrębu 4-04-20, wschodnie granice dz. ew. nr 20/2, 21/25, 21/27, 21/36 z obrębu 4-04-20, linia łącząca zachodni i wschodni narożnik dz. ew. nr 22/35 z obrębu 4-04-20, wschodnia granica dz. ew. nr 22/37 z obrębu 4-04-20, zachodnia i południowa granica dz. ew. nr 22/30 z obrębu 4-04-20, linia łącząca wschodni narożnik dz. ew. nr 22/30 z obrębu 4-04-20 z punktem zlokalizowanym w odległości 8m od północnego narożnika na wschodniej granicy dz. 26 z obrębu 4-04-20, południowo-wschodnia linia rozgraniczającej ul. Powałów, linia łącząca północno-wschodni narożnik dz. nr ew. 28 z obrębu 4-04-20 z północno - wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Fleminga,
  • od północnego wschodu: północno-wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Fleminga,
  • od północnego zachodu: południowo-zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Sąsiedzkiej,
  • od południowego zachodu: północno-wschodnie granice działek ew. nr: 24 z obrębu 4-03-10 oraz 36 z obrębu 4-03-09.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 czerwca 2019 r. do 5 lipca
2019 r.
w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. (wtorek) w Urzędzie Dzielnicy Białołęka w sali konferencyjnej na 1 piętrze, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2019 r.

Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

------------- 

Informacja o dyżurach projektantów planu:

Dyżury projektanta odbywać się będą w terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, we wtorki 11 czerwca i 2 lipca  w godz. 9.00- 12.00 i w czwartki 13, 27 czerwca i 4 lipca 2019 r. w godz. 14.00 – 16.00 w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 – parter - tzw. „czarna sala”.
Ponadto odbędą się dwa dyżury projektanta w Urzędzie Dzielnicy Białołęka w środę 12 czerwca i we wtorek 25 czerwca w godz. 16:00-19:00.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Północ, tel. 22 443 23 35

 

 

Data ogłoszenia:
31-05-2019
Data wprowadzenia:  31-05-2019
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-05-2019
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-06-2019
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-06-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-06-2019
Liczba odwiedzin: 823
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe