Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Chrzanów 2” (Bemowo) - wyłożenie

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Chrzanów 2” (Bemowo) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Chrzanów 2”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199), oraz Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXI/1679/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Chrzanów 2”, (uchwały Nr XLIV/1053/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2004 r.), obejmującego obszar:

  1. od południa: południowa granica dz. ew. nr 51/2 z obr. 61315, i dz. ew. nr 50/4, 49/2, 48/2, 47/2, 43/4, 17/5, 17/4, 17/3, 12/12, 12/14, z obr. 61315, północna granica dz. ew. nr 9/1 z obr. 61315 i przedłużenie tej granicy do płn.-wsch. narożnika dz. ew. nr 2/5 z obr. 61315, północna granica tej działki oraz północna granica działki 3/3 z obr. 61315 do granicy m. st. Warszawy,
  2. od wschodu: północno-wschodnia granica dz. ew. nr 31/2 i 32/2 z obr. 61315, wschodnia granica dz. ew. nr 33/2, 34/2, 35/2, 36/2, 37/2, 38/2, 39/2, 40/2, 41/2, 42/2, 43/4 z obr. 61315, dalej wschodnia granica dz. ew. nr 44/4, 45/3, 45/1, 46/7 z obr. 61315, wschodnia i południowo- wschodnia granica dz. ew. nr 51/2 z obr. 61315,
  3. od północy: od granicy m. st. Warszawy północna granica dz. ew. nr 2/3, 4/11, 4/13, 12/10, 13/4, 13/1, 18/2, 24/2 z obr. 61315, północna i północno-wschodnia granica dz. ew. nr 25/3 z obr. 61315,
  4. od zachodu: granica m. st. Warszawy od południowo-zachodniego narożnika dz. ew. nr 3/5 z obr. 61315 do północno-zachodniego narożnika dz. ew. nr 2/3 z obr. 61315

wraz prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 24 sierpnia 2015 r. do 21 września 2015 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, na parterze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 września 2015 r. w ww. siedzibie urzędu od godz. 16.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2015 r.

 

Data ogłoszenia:
03-08-2015
Data wprowadzenia:  03-08-2015
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-08-2015
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-08-2015
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 24-08-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-08-2015
Liczba odwiedzin: 2370
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe