Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Plany zagospodarowania przestrzennego

Katalog wyżej: Ogłoszenia i informacje

Lista artykułów:


Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wykaz uwag

Treść
Wykaz uwag w załączonym pliku PDF


Wprowadził Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2014-08-27
Aktualizujący Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2014-08-27
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2014-08-27
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-08-27
Wersja standardowa