Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Plany zagospodarowania przestrzennego

Katalog wyżej: Ogłoszenia i informacje

Lista artykułów:


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania

                                                       OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego
Treść

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z  2012r.  poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m. st. Warszawy uchwały Nr XLVII/ 1268 /2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego obejmującego obszar:

·         od północny: północna linia rozgraniczająca al.Wilanowskiej biegnąca  od punktu przecięcia  północnej granicy działki  nr 48/18 z obrębu 1-05-47 z przedłużeniem wschodniej granicy działki nr 106 z obrębu 1-10-15  dalej  po północnej granicy działek  nr 48/18 i  48/24  z obrębu 1-05-47, po północnej granicy działek   nr  9/4, 9/2, 9/6 z obrębu 1-05-50 i dalej po  północnej granicy działki   nr  7/29  z obrębu 1-05-50 i jej przedłużenie do punktu przecięcia ze  wschodnią granicą działki nr 26/5 z obrębu 1-05-52;

·         od wschodu: wschodnia granica działki nr 26/5 z obrębu 1-05-52 (od ww. punktu przecięcia) i dalej  wschodnia linia rozgraniczająca ul.Przyczółkowej biegnąca po wschodniej granicy działek nr 26/6 i 26/4 z obrębu 1-05-52 i dalej po wschodniej granicy działki 1 z obrębu 1-05-53,  po wschodniej granicy działki 31/9 z obrębu 1-05-54 do punktu jej przecięcia  z przedłużeniem południowej linii rozgraniczającej ulicy A.Branickiego;

·         od południa:  południowa linia rozgraniczająca ulicy A. Branickiego biegnąca po południowej granicy działki nr 2/65 z obrębu 1-10-37  od ww. punktu przecięcia   jej przedłużenia ze wschodnią linią rozgraniczającą  ul.Przyczółkowej   do  punktu przecięcia    z przedłużeniem  zachodniej linii rozgraniczającej  ulicy Kazachskiej;

·         od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Kazachskiej biegnąca po zachodniej granicy działki nr 2/63 z obrębu 1-10-37 i jej przedłużenie do punktu przecięcia z południową linią rozgraniczającą ulicy A. Branickiego i dalej na północ zachodnia granica działki nr 7/36 z obrębu 1-10-26 i jej przedłużenie do zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Herbu Leliwa (bez trójkąta widoczności) biegnącej po zachodniej granicy działki  nr 4/45 z obrębu 1-10-26 i jej przedłużenie do zachodniej linii rozgraniczającej ul.Rycerstwa Polskiego biegnącej po wschodniej   granicy działki nr 98 z obrębu 1-10-15 i jej przedłużenie do wschodniej granicy działki nr 106 z obrębu 1-10-15, dalej wschodnia granica działki nr 106 z obrębu 1-10-15 i jej przedłużenie do północnej   linii rozgraniczającej al.Wilanowskiej.

·          

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do  30 kwietnia 2013r.

 

Wnioski należy składać na piśmie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, 00-901 Warszawa, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XIII, pokój 1349, (z zaznaczeniem „Wniosek do mpzp rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego”).

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wprowadził Marek Łapiński 2013-03-28
Aktualizujący Marek Łapiński 2013-03-28
Zatwierdzający Marek Łapiński 2013-03-28
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-03-28
Wersja standardowa