Kanał Wyżej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania
Tresc
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z  2012r.  poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m. st. Warszawy uchwały Nr XLVII/ 1268 /2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego obejmującego obszar:
·         od północny: północna linia rozgraniczająca al.Wilanowskiej biegnąca  od punktu przecięcia  północnej granicy działki  nr 48/18 z obrębu 1-05-47 z przedłużeniem wschodniej granicy działki nr 106 z obrębu 1-10-15  dalej  po północnej granicy działek  nr 48/18 i  48/24  z obrębu 1-05-47, po północnej granicy działek   nr  9/4, 9/2, 9/6 z obrębu 1-05-50 i dalej po  północnej granicy działki   nr  7/29  z obrębu 1-05-50 i jej przedłużenie do punktu przecięcia ze  wschodnią granicą działki nr 26/5 z obrębu 1-05-52;
·         od wschodu: wschodnia granica działki nr 26/5 z obrębu 1-05-52 (od ww. punktu przecięcia) i dalej  wschodnia linia rozgraniczająca ul.Przyczółkowej biegnąca po wschodniej granicy działek nr 26/6 i 26/4 z obrębu 1-05-52 i dalej po wschodniej granicy działki 1 z obrębu 1-05-53,  po wschodniej granicy działki 31/9 z obrębu 1-05-54 do punktu jej przecięcia  z przedłużeniem południowej linii rozgraniczającej ulicy A.Branickiego;
·         od południa:  południowa linia rozgraniczająca ulicy A. Branickiego biegnąca po południowej granicy działki nr 2/65 z obrębu 1-10-37  od ww. punktu przecięcia   jej przedłużenia ze wschodnią linią rozgraniczającą  ul.Przyczółkowej   do  punktu przecięcia    z przedłużeniem  zachodniej linii rozgraniczającej  ulicy Kazachskiej;
·         od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Kazachskiej biegnąca po zachodniej granicy działki nr 2/63 z obrębu 1-10-37 i jej przedłużenie do punktu przecięcia z południową linią rozgraniczającą ulicy A. Branickiego i dalej na północ zachodnia granica działki nr 7/36 z obrębu 1-10-26 i jej przedłużenie do zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Herbu Leliwa (bez trójkąta widoczności) biegnącej po zachodniej granicy działki  nr 4/45 z obrębu 1-10-26 i jej przedłużenie do zachodniej linii rozgraniczającej ul.Rycerstwa Polskiego biegnącej po wschodniej   granicy działki nr 98 z obrębu 1-10-15 i jej przedłużenie do wschodniej granicy działki nr 106 z obrębu 1-10-15, dalej wschodnia granica działki nr 106 z obrębu 1-10-15 i jej przedłużenie do północnej   linii rozgraniczającej al.Wilanowskiej.
·          
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do  30 kwietnia 2013r.
 
Wnioski należy składać na piśmie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, 00-901 Warszawa, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XIII, pokój 1349, (z zaznaczeniem „Wniosek do mpzp rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego”).
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Zalaczniki
ogłoszenie (pdf 79KB)
mapa prezentująca obszar plany (pdf 186KB)


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Powsin w rejonie ul. Czekoladowej (Wilanów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicy pętli tramwajowej Banacha (Ochota) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 (Śródmieście) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Księżnej Anny (Targówek)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej (Białołęka)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga (Praga Północ, Targówek) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej (Ursynów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc cz.IIA (Mokotów) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag po sprostowaniu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Narodowego (Praga Południe) - sprostowanie do wykazu uwag
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej (Wawer) - zmiana sposobu rozpatrzenia uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki (Mokotów) - ponowne wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowej Pragi II (Praga - Północ) - podsumowanie i uzasadnienie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki - część wschodnia (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej (Wola) - wykaz uwag

Wersja standardowa