Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Plan zagospodarowania przestrzennego rejonu św. Katarzyny (Ursynów) - wyłożenie

Plan zagospodarowania przestrzennego rejonu św. Katarzyny (Ursynów) - wyłożenie

  Drukuj
 
Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu św. Katarzyny
Treść

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.) oraz uchwały LVI/1512/2005 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 lipca 2005 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego rejonu św. Katarzyny zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 października 2009 r. do 9 listopada 2009 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, Pl. Defilad 1, XVII piętro (hall) w godz. od 10.00  do 15.00.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu św. Katarzyny obejmuje obszar, którego granice wyznaczają:
– od północy: południowa linia rozgraniczająca ulicy Fosa,
– od wschodu: granica dzielnic Ursynów i Mokotów wzdłuż ulicy Przy Grobli,
– od południa: granica dzielnic Ursynów i Wilanów wzdłuż ulicy Arbuzowej i południowa linia rozgraniczająca ulicy Arbuzowej,
– od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Nowoursynowskiej.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 30 października 2009 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, Pl. Defilad 1, XXp., pok. 2018.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia  przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2009 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-09-2009
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-10-2009
Zatwierdzający Mikos Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-10-2009
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-09-2012
Liczba odwiedzin: 9816
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe