Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Targówka Fabrycznego w rejonie ulic Rzecznej, Ziemowita i Klukowskiej (Targówek) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Targówka Fabrycznego w rejonie ulic Rzecznej, Ziemowita i Klukowskiej (Targówek) - wyłożenie

  Drukuj
 
Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Targówka Fabrycznego w rejonie ulic Rzecznej, Ziemowita i Klukowskiej
Treść

PREZYDENT
Miasta Stołecznego Warszawy

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Targówka Fabrycznego w rejonie ulic Rzecznej, Ziemowita i Klukowskiej

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Nr XLI/1280/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 października 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Targówka Fabrycznego w rejonie ulic Rzecznej, Ziemowita i Klukowskiej, obejmującego obszar ograniczony:
- od północnego zachodu: południowa linia rozgraniczająca ul. Księcia Ziemowita, 
- od północnego wschodu: północno-wschodnia linia rozgraniczająca ul. Klukowskiej,
- od południowego wschodu: południowa linia rozgraniczająca ul. Jesiotrowej, wschodnie granice działek nr ew. 91/3 i 91/4 z obrębu 4-11-06 i nr ew. 20 z obrębu 4-11-12, południowa strona Kanału Bródnowskiego oraz południowa linia rozgraniczająca ul. Szprotawskiej,
- od północnego zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Rzecznej.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 kwietnia do 27 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIX, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, sala nr 2018, o godz. 16.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2011 r.

 

 

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-04-2011
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-04-2011
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-04-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-09-2012
Liczba odwiedzin: 5856
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe