Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Plan zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej (Mokotów) - wyłożenie

Plan zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej (Mokotów) - wyłożenie

  Drukuj
 

Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej

Treść

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 138/2011

z dnia 14.01.2011 r.

 

Warszawa, dnia 14.01.2011 r.

 Prezydent m.st. Warszawy

 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady m. st. Warszawy Nr LXXXIII/2765/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej, zmienionej uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LX/1833/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXXV/2486/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej, obejmującego obszar, którego granice wyznaczają:

- od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Jana Pawła Woronicza;
- od wschodu: linia wyznaczona wschodnimi granicami działek nr 63, 4/2, 61, 23/2, 23/4, 23/5, 64, 68 z obrębu 1-02-16 na odcinku od północnej linii rozgraniczającej ul. Jana Pawła Woronicza do południowej linii rozgraniczającej ul. Domaniewskiej;
- od południa: południowa linia rozgraniczająca ul. Domaniewskiej do ul. Suwak i zachodnia linia rozgraniczająca ul. Suwak do południowej granicy działki ew. nr 19/1 z obrębu 1-08-01, południowa granica działki ew. nr 19/1 z obrębu 1-08-01 i jej przedłużenie do granicy Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy;
- od zachodu: granica Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 luty 2011 r. do 25 marca 2011 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie sięwdniu 11 marca 2011 r. (piątek) w sali nr 2018 na XX piętrze w PKiN przy pl. Defilad 1 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2011 r.

Załączniki

ogłoszenie wraz z mapą (pdf, 331 KB)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

tekst projektu planu (pdf, 1,0 MB) 
rysunek projektu planu (jpg, 9,8 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko

tekst prognozy (pdf, 3,5 MB)

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-02-2011
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 24-02-2011
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 25-02-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-09-2012
Liczba odwiedzin: 11171
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe