Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Plan zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich (Ursus) - wyłożenie

Plan zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich (Ursus) - wyłożenie

  Drukuj
 
Plan zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich (Ursus) - wyłożenie
Treść

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.) oraz uchwały Rady m. st. Warszawy nr LXXXIII/ 2766 /2006 z dnia  19 października 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ul.Orłów Piastowskich, obejmującego obszar:
- od północy: granica m.st.Warszawy oraz południowa granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Mory, Karolin, Glinianki Sznajdra" (Dz. Urz. Woj. Maz. z 18.05.2002 r. Nr 129 poz. 2926);
- od wschodu: granica pomiędzy Dzielnicami Ursus i Włochy m.st. Warszawy biegnąca równolegle do ul. Świerszcza,
- od południa: linia wyznaczona południowymi granicami obrębów 2-09-09 i 2-09-08 wzdłuż ulic Traktorzystów i Orląt Lwowskich do przedłużenia zach. granicy działki nr 68 z obrębu 2-09-07
- od zachodu: linia wyznaczona zachodnią granicą działki nr 68 z obrębu 2-09-07 biegnąca w kierunku północnym wzdłuż ul. Mariana Falskiego do południowej granicy działki nr 29/2 z obrębu 2-09-07 zlokalizowanej po północnej stronie ul. Czechowicza, linia wyznaczona południową granicą działki nr 29/2 z obrębu 2-09-07 biegnąca w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Czechowicza do zachodniej granicy działki nr 110 z tego samego obrębu, linia wyznaczona zachodnimi granicami działek nr 110, 111, 104 i 10/2 z tego obrębu biegnąca w kierunku północnym do południowej linii rozgraniczającej ul. Władysława Jagiełły, południowa linia rozgraniczająca ul. Władysława Jagiełły i ul. Warszawskiej do przedłużenia zachodniej granicy działki nr 14 z obrębu 2-09-05 w ul. Śmigielskiej, linia wyznaczona zachodnią granicą tej działki biegnąca wzdłuż ul. Śmigielskiej do południowej granicy działki nr 7 z obrębu 2-09-05 położonej po południowej stronie ul. Elżbiety Rakuszanki, południowa i fragment zachodniej granicy tej działki do przedłużenia południowej granicy działki nr 59/5 z obrębu 2-09-03 położonej przy ul. Henryka Pobożnego, linia wyznaczona wschodnią granicą tej działki biegnąca w kierunku północnym wzdłuż ul. Orłów Piastowskich do południowej granicy działki 40/3 z obrębu 2-09-03 w ul. Czerwona Droga, południowa granica tej działki oraz jej przedłużenie do zachodniej granicy działki nr 51 z obrębu 2-09-03 w ul. Wincentego Kadłubka, linia wyznaczona zachodnią granicą tej działki oraz działki 92  z obrębu 2-09-02 biegnąca w kierunku północnym wzdłuż ul. Wincentego Kadłubka do granicy m.st. Warszawy

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 listopada 2009 r. do 7 grudnia 2009 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII w holu, od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00  do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 listopada 2009r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy PKiN, pl.Defilad 1, piętro XX,  pok. 2018, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia  przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2009 r.

Załączniki

ogłoszenie (pdf, 86 KB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

tekst projektu planu (pdf, 1,6 MB) 
rysunek projektu planu (png, 9,9 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko

tekst prognozy (pdf, 1,0 MB) 
rysunek prognozy (png, 7,7 MB)

 

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-10-2009
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-11-2009
Zatwierdzający Mikos Marek 04-11-2009
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-09-2012
Liczba odwiedzin: 15730

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe