Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste (Ochota, Wola) - wyłożenie

Plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste (Ochota, Wola) - wyłożenie

  Drukuj
 

Ogłoszenie Prezydenta m.st Warszawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste

Treść

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXII/697/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2004r.,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste, obejmującego obszar, którego granice wyznaczają:
- od północy: północna linia rozgraniczająca ul. M. Kasprzaka na odcinku od wschodniej linii rozgraniczającej ul. Ordona do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Towarowej,
- od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Towarowej na odcinku od przedłużenia północnej linii rozgraniczającej ul. Kasprzaka do południowej linii zabudowy ul. Pańskiej, przedłużenie południowej linii zabudowy ul. Pańskiej do osi ul. Towarowej, oś ul. Towarowej na odcinku od  południowej linii zabudowy ul. Pańskiej do osi ul. Kolejowej,
- od południa: oś ul. Kolejowej na odcinku od osi ul. Towarowej do przedłużenia osi ul. Spiskiej, linia przecinająca tory kolejowe będąca przedłużeniem osi ul. Spiskiej, oś ul. Spiskiej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Grójeckiej, południowa linia rozgraniczająca ul. Niemcewicza, południowa linia rozgraniczająca Al. Jerozolimskich, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Białobrzeskiej, południowa linia rozgraniczająca ul. Sękocińskiej, południowo-wschodnia linia rozgraniczająca ul. Szczęśliwickiej do zachodniej linii rozgraniczającej ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.,
- od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., południowa linia rozgraniczająca Al. Jerozolimskich do przedłużenia zachodniej granicy działki ew. nr 4 z obrębu 2-03-02, zachodnia granica działki ew. nr 4 z obrębu 2-03-02 i jej przedłużenie do granicy dzielnic Wola i Ochota, granica dzielnic Wola i Ochota, linia przecinająca tory kolejowe łącząca najbardziej na zachód wysunięty punkt działki ew. nr 2/3 z obrębu 2-03-02 z najbardziej na południe wysuniętym punktem działki ew. nr 30 z obrębu 6-05-05, południowa granica działki ew. nr 30 z obrębu 6-05-05 do przedłużenia wschodniej granicy działki ew. nr 29 z obrębu 6-05-05, wschodnia i północna granica działki ew. nr 29 z obrębu 6-05-05,wschodnia linia rozgraniczająca ul. Ordona do północnej linii rozgraniczającej ul. Kasprzaka
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 listopada 2009r. do 14 grudnia 2009 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 listopada 2009 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, pok. 2018, od godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2010 r.

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-11-2009
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-11-2009
Zatwierdzający Mikos Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-11-2009
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-09-2012
Liczba odwiedzin: 12565
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt