Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj (Wilanów) - wyłożenie

Plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj (Wilanów) - wyłożenie

  Drukuj
 
Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj
Treść
Prezydent

m. st. Warszawy

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXIX/2061/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej
i Ruczaj, którego teren wyznaczają:

- od północy: linia biegnąca wzdłuż północnych granic nieruchomości położonych po południowej stronie ul. Vogla do zachodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zawad i Kępy Zawadowskiej uchwalonego uchwałą Nr 749 Rady Gminy Warszawa – Wilanów z dnia 27 czerwca 2002 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 259, poz. 6662);

- od wschodu: zachodnia granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zawad i Kępy Zawadowskiej do północnej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rosy i Ruczaj uchwalonego uchwałą Nr 886 Rady Gminy Warszawa – Wilanów z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rosy i Ruczaj (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 289, poz. 7603);

- od południa: północna granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rosy i Ruczaj wzdłuż ulicy Prętowej do zachodniej granicy obrębu 1-06-75;

- od zachodu:  zachodnie granice obrębów 1-06-75, 1-06-71, 1-06-62 do przedłużenia południowej granicy działki nr 55 z obrębu 1-06-58, południowa granica tej działki oraz jej przedłużenie do wschodniej granicy działki nr 49 z obrębu 1-06-58, a następnie linia biegnąca wzdłuż wschodnich granic nieruchomości położonych po zachodniej stronie ul. Ruczaj do przedłużenia linii wyznaczonej północnymi granicami nieruchomości położonych po południowej stronie ul. Vogla.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 25 stycznia do 25 lutego 2011 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 11 lutego 2011 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, pok. 2018, od godz. 16.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia  przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2011 r.    

 

Załączniki

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

tekst projektu planu (pdf, 238 KB)
rysunek projektu planu (pdf, 2,5 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko

tekst prognozy (pdf, 2,8 MB)
rysunek prognozy (pdf, 2,7 MB)

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 20-01-2011
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 24-01-2011
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 24-01-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-09-2012
Liczba odwiedzin: 7198
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe