Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sążnistej (Wilanów) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sążnistej (Wilanów) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sążnistej


Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)  w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) i w związku z uchwałą Nr LXXXV/2484/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sążnistej oraz uchwałą Nr XV/258/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę Nr LXXXV/2484/2010, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sążnistej, którego teren wyznaczają:

  • od północy: północna granica obrębu 1-06-24 wzdłuż ulicy Zaściankowej oraz fragment północnej granicy obrębu 1-06-26 do wschodniej granicy działki  nr 2/1 z obrębu 1-06-26;
  • od wschodu: wschodnia granica działki nr 2/1 z obrębu 1-06-26 wzdłuż Wału Zawadowskiego do przedłużenia linii wyznaczonej południową granicą działki nr 21/3 z obrębu 1-06-33 i nr 1/4 z obrębu 1-06-26;
  • od południa: linia będąca przedłużeniem południowej granicy działki nr 1/4 z obrębu 1-06-26 do wschodniej granicy działki nr 2/1 z tego obrębu oraz linia wyznaczona południowymi granicami działek nr 1/4 z obrębu 1-06-26, 21/3, 43, 22/13, 22/12, 22/33, 22/34, 22/30 z obrębu 1-06-33 i dalej południowa granica działki nr 24 z obrębu 1-06-33 i jej przedłużenie do zachodniej granicy tego obrębu w ulicy Bruzdowej;
  • od zachodu: zachodnia granica obrębu 1-06-33, 1-06-25 oraz 1-06-24 wzdłuż ul. Bruzdowej,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
w dniach od 23 czerwca do 23 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy,
przy ul. Marszałkowskiej 77/79, w pomieszczeniach na parterze,
od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 30 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4, w sali nr 27 na parterze, od godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia  przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2014 r.

----------------

Informacja o dyżurach projektanta

Dyżury projektanta planu w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, w pomieszczeniach na parterze we wtorki i czwartki w okresie wyłożenia planu w godz. 11.00 - 15.00.

Data ogłoszenia:
16-06-2014
Data wprowadzenia:  16-06-2014
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-06-2014
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-06-2014
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-06-2014
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-06-2014
Liczba odwiedzin: 2055
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe