Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Plany zagospodarowania przestrzennego

Katalog wyżej: Ogłoszenia i informacje

Lista artykułów:


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W (Włochy) - wykaz uwag po ponownym wyłożeniu

Wykaz uwag w załączonym pliku PDF.
Data ogłoszenia:
31-12-2013
Data wprowadzenia:  31-12-2013


Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2013-12-31
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2013-12-31
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2013-12-31
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-12-31
Wersja standardowa