Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego (Śródmieście) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego (Śródmieście) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady m.st. Warszawy nr LXVI/2060/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego, obejmującego obszar, którego granice wyznaczają:

  • od północy: obręb 5-04-08, północna granica działki nr 128 i jej przedłużenie w kierunku wschodnim do granicy obrębu 5-04-08 oraz w kierunku zachodnim do granicy działki nr 106/2, dalej północna granica działki 106/2, północna granica działki nr 18 oraz jej przedłużenie do granicy działki nr 103 z obrębu 5-04-07;
  • od zachodu: obręb 5-04-07, zachodnia granica działki 103 w kierunku południowym do działki 4/1 z obrębu 5-06-02, obręb 5-04-02, zachodnia granica działki 4/1, zachodnia granica działki 4/2 do narożnika działki 27/1 z obrębu 5-06-01,
    obręb 5-06-01, zachodnia granica działki 27/1, zachodnia granica działki 27/2 do działki nr 81 z obrębu 5-06-05, obręb 5-06-05, zachodnia granica działki nr 81 do działki nr 30 z obrębu 5-06-09, obręb 5-06-09, zachodnia granica działki nr 30;
  • od południa: obręb 5-06-09, od południowo-zachodniego narożnika działki
    nr 30 - północna granica działki nr 81/1 (w trakcie północna granica działki 81/3),
    aż do południowego narożnika działki nr 49/2, dalej południowa granica działki 49/2 i jej przedłużenie do wschodniej granicy działki nr 1 z obrębu 5-06-07;
  • od wschodu: obręb 5-06-07, wschodnia granica działki nr 1 w kierunku północnym, aż do granicy działki 23/2 z obrębu 5-06-03, obręb 5-06-03, południowa granica działki 23/2, 23/1, 22/1 i 22/2, obręb 5-06-03, wschodnia granica działki nr 22/2, aż do działki nr 135 z obrębu 5-04-08, obręb 5-04-08, wschodnia granica działki nr 135, do przedłużenia w kierunku wschodnim działki nr 128 z obrębu 5-04-08;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 lutego 2014 r. do 5 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter - sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 10 lutego 2014 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, pl. Konstytucji 4, I piętro.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2014 r.

---------------------

Informacja o dyżurach projektanta planu

Dyżury projektanta planu: poniedziałek, środa, piątek - godz. 12.00 - 16.00.

 

Załączniki:

ogłoszenie (pdf, 412 KB)

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

tekst projektu planu (pdf, 1,2 MB) 
rysunek projektu planu (pdf, 8,3 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko:

prognoza (pdf, 2,9 MB)

 

Odnośniki:

Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -
formularz uwagi

 

Data ogłoszenia:
24-01-2014
Data wprowadzenia:  24-01-2014
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 24-01-2014
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-01-2014
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-02-2014
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-02-2014
Liczba odwiedzin: 9300
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe