Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Kąty Grodziskie część I (Białołęka) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Kąty Grodziskie część I (Białołęka) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kąty Grodziskie część I

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz w związku z uchwałami Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XLI/1281/2008 z dnia 2 października 2008 r., nr LII/1596/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. i nr LIV/1539/2013 z dnia 18.04.2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kąty Grodziskie część I, którego granice wyznaczają:

  • od północy - północna linia rozgraniczająca ul. Zdziarskiej,
  • od zachodu - zachodnia linia rozgraniczająca ul. Płochocińskiej,
  • od południa - północna granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej, określona w uchwale nr XXXI/651/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r., zmienionej uchwałą nr XXV/843/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 lutego 2008 r.,
  • od wschodu - wschodnie granice działek nr ew. 1 z obrębu 4-16-25, 1 z obrębu 4-16-17 i 19/5 z obrębu 4-16-16, linia łącząca północno-zachodni narożnik działki nr ew. 62/2 z obrębu 4-16-16 z południowo-zachodnim narożnikiem działki nr ew. 30/2 z obrębu 4-16-16, wschodnia granica działki nr ew. 19/3 z obrębu 4-16-16 oraz jej przedłużenie do północnej linii rozgraniczającej ul. Zdziarskiej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 sierpnia do 24 września 2014 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 września 2014 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79, piętro V, w sali nr 510, o godz. 16.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag upływa z dniem 15 października 2014 r.

Informacja o dyżurach projektanta

Dyżury projektanta planu w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, w pomieszczeniach na parterze w czwartki w godz. 8.00 - 12.00 i w piątki w godz. 12.00 - 15.30 w okresie wyłożenia planu .

Data ogłoszenia:
08-08-2014
Data wprowadzenia:  14-08-2014
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-08-2014
Aktualizujący Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-08-2014
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-08-2014
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-08-2014
Liczba odwiedzin: 1697
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe