Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W (Włochy) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W (Włochy) - wyłożenie

  Drukuj
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W
Treść

Na podstawie art. 17 pkt 10, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały
Nr XLIII/1025/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej* zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar:

 

- od północy: północna granica działek ewidencyjnych nr 76/2 i 72  z obrębu 20815

- od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Czereśniowej

- od południa: południowa granica działki ewidencyjnej nr 123, wschodnia granica działek ewidencyjnych nr 123, 122, 101, 100/1, 100/2, 99, 98/2, południowa granica działki 103 z obrębu 20815

- od wschodu: zachodnia linia rozgraniczające ulicy Naukowej.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od 13 sierpnia 2012 r. do 12 września 2012 r.  w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki (PKiN), pl. Defilad 1, piętro XVII, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 września 2012 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, piętro XX, sala nr 2018,  o godz. 16.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIII pok. 1349 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, z dopiskiem mpzp Mikołajska II w części 12.2MN-W, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2012 roku.


*  Zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu: uchwała Nr XXXVI/1089/2008, uchwała Nr XXXVII/548/2012, uchwała Nr XXXV/844/2012.

 

 

------------------------------

Informacja o dyżurach projektanta:

 

Dyżury projektanta planu w czwartki w godz. 9.00 - 13.00 w okresie od 13 sierpnia do 12 września 2012 r.

 

 
 
Wprowadził Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-08-2012
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-08-2012
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-08-2012
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2012
Liczba odwiedzin: 2909
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe