Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wokalnej (Ursynów) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wokalnej (Ursynów) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Wokalnej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwały nr LXXIV/2094/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wokalnej obejmującego obszar:

 • od północy: północna granica obrębu 1-10-09, na odcinku od punktu o współrzędnych: 7501947,63048 i 5780921,16223 do punktu o współrzędnych: 7502218,75032 i 5780939,67678;
 • od wschodu: linia łącząca punkty o współrzędnych: 7502218,75032 i 5780939,67678 oraz 7502219,53847 i 5780925,70753, wschodnia linia rozgraniczająca terenu B.3.KS oraz wschodnia linia rozgraniczająca terenu B.2.MW, ustalone w Uchwale Nr LXIX/1902/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część B;
 • od południa: południowa linia rozgraniczająca terenu B.2.MW ustalona w Uchwale Nr LXIX/1902/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 czerwca 2018 r.
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część B do punktu o współrzędnych: 7502122,65946
  i 5780844,42173, linia łącząca punkty o współrzędnych: 7502122,65946
  i 5780844,42173 oraz 7502108,36011 i 5780826,63989, południowa linia rozgraniczająca terenu B.9.KPJ od punktu o współrzędnych: 7502108,36011
  i 5780826,63989, południowa linia rozgraniczająca terenu B.1.U/MW, ustalone
  w Uchwale Nr LXIX/1902/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część B;
 • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca terenu B.1.U/MW i zachodnia linia rozgraniczająca terenu 4.KD-L, ustalone w Uchwale Nr LXIX/1902/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część B.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie, skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy,
za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wokalnej”), w terminie do dnia 9.10.2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Data ogłoszenia:
13-09-2019
Data wprowadzenia:  13-09-2019
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-09-2019
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-09-2019
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-09-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-09-2019
Liczba odwiedzin: 437
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe