Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kłobuckiej (Ursynów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kłobuckiej (Ursynów) - wyłożenie

  Drukuj
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 4916/2013
Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 30.08.2013 roku

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kłobuckiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647) i w związku z Uchwałą Nr XXX/646/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kłobuckiej zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar:

  • od północy: granica Dzielnic Ursynów i Mokotów m. st. Warszawy wzdłuż
    ul. Bokserskiej i al. Wyścigowej do wschodniej granicy obrębu 1-08-15 w ul. Puławskiej,
  • od wschodu: wschodnia granica obrębu 1-08-15 wzdłuż ul. Puławskiej do przedłużenia północnej granicy działki nr 50 z obrębu 1-08-15,
  • od południa: przedłużenia północnej granicy działki nr 50 z obrębu 1-08-15, linia wyznaczona granicą terenu Państwowych Torów Wyścigów Konnych biegnąca wzdłuż jego ogrodzenia po północnej i zachodniej granicy działki nr 50 z obrębu 1-08-15 oraz po północnej stronie ul. Wyczółki i po wschodniej stronie ul. Galopu do wschodniej granicy działki nr 58 z obrębu 1-08-18, wschodnia granica tej działki oraz linia wyznaczona granicami nieruchomości położonych po zachodniej stronie ul. Galopu i po północnej stronie ul. Wyczółki, następnie przedłużenia tej linii i jej kontynuacja wzdłuż północnej granicy obrębu 1-08-19 do granicy Dzielnicy Ursynów i Włochy m. st. Warszawy,
  • od zachodu: granica Dzielnic Ursynów i Włochy do granicy dzielnic Ursynów
    i Mokotów m. st. Warszawy.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 7 października 2013 roku do 6 listopada 2013 roku, w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIII od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 października 2013 roku w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro IV, Sala Rudniewa, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2013 roku.

---------------------

Informacja dodatkowa

Informujemy, że w dniach 7-14 października w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kłobuckiej zamieszczony był niewłaściwy tekst projektu planu. W dniu 14 października zamieszczono tekst właściwy, zgodny z brzmieniem z tym, który wyłożono w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1 (PKiN).

Za pomyłkę i utrudnienia przepraszamy.

 

Data ogłoszenia:
27-09-2013
Data wprowadzenia:  27-09-2013
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 27-09-2013
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-10-2013
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-10-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-10-2013
Liczba odwiedzin: 11892
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe