Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal (Śródmieście) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal (Śródmieście) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal


Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały nr XCIII/2739/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal obejmującego obszar, którego granice wyznaczają:

  • od północy: linia łącząca południowo-wschodni narożnik dz. nr 17/1 z obr. 5-03-11 z południowo-zachodnim narożnikiem działki 131 z obr. 5-04-07, południowa granica dz. nr 131 z obr. 5-04-07, linia łącząca południowo-wschodni narożnik dz. 131 z obr. 5-04-07 z południowo-zachodnim narożnikiem dz. nr 93 z obr. 5-04-07, południowa i wschodnia granica dz. nr 93 z obr. 5-04-07, południowa granica dz. nr 95 z obr. 5-04-07, linia łącząca południowo-wschodni narożnik dz. nr 95 z obr. 5-04-07 z południowo-zachodnim narożnikiem dz. nr 102/1 z obr. 5-04-07, południowa granica dz. nr 102/1 z obr. 5-04-07, zachodnia i południowa granica dz. nr 102/2 z obr. 5-04-07, południowa granica dz. nr 102/3 z obr. 5-04-07;
  • od wschodu: zachodnia granica dz. nr 103 z obr. 5-04-07 i jej przedłużenie do zachodniej granicy dz. nr 4/1 z obr. 5-06-02, zachodnia granica dz. nr 4/1 i 4/2 z obr. 5-06-02 i jej przedłużenie do północno-zachodniego narożnika dz. nr 27/1 z obr. 5-06-01;
  • od południa: część południowej granicy dz. nr 8/3 z obr. 5-06-01 do południowej granicy dz. nr 8/4 z obr. 5-06-01, południowa granica dz. nr 8/4, część południowej granicy dz. nr 8/3 z obr. 5-06-01;
  • od zachodu: zachodnia granica dz. nr 8/3 z obr. 5-06-01, wschodnia i północna granica dz. nr 2 z obr. 5-06-01, zachodnia granica dz. nr 1 z obr. 5-06-01, zachodnia granica dz. nr 130 z obr. 5-04-07, południowa i zachodnia granica dz. nr 13 z obr. 5-03-11 do przecięcia z linią będącą przedłużeniem południowej granicy działki nr 131 z obr. 5-04-07;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 stycznia 2014 r. do 12 lutego 2014 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 stycznia 2014 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2/4, sala 27.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2014 r.

---------------

Informacja o dyżurach projektanta planu

Dyżury projektanta planu:

poniedziałek, środa, piątek w godz. 12.00 - 16.00

Data ogłoszenia:
03-01-2014
Data wprowadzenia:  03-01-2014
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-01-2014
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-01-2014
Zatwierdzający Marek Łapiński 16-01-2014
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-01-2014
Liczba odwiedzin: 6772

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe